"cahoots" Schwedisch Übersetzung

EN

"cahoots" auf Schwedisch

SV

EN cahoots
volume_up
{Substantiv}

cahoots (auch: collusion)
This process involves wide boys acting in cahoots with the country's politicians to dupe entrepreneurs.
Den Denna process inbegriper frifräsare som agerar i maskopi med landets politiker för att dupera entreprenörer.

Beispielsätze für "cahoots" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI didn't want them to think that we were in cahoots.
EnglishI have a nagging doubt about whether or not this position was taken in cahoots with the next Council presidency!
På grund av detta hyser jag fortfarande ångestfyllda tvivel om denna ståndpunkt var överenskommen eller ej med nästa ordförandeskap i rådet.
EnglishThe paramilitaries act in agreement and in cahoots with the army, which in many cases - including this one - draw up the death lists.
Milisgrupperna handlar i samklang med, som kumpaner med, armén som ofta - till exempel i detta fall - upprättar dödslistorna över de människor man skall slå till mot.
English(ES) Mr President, I regret that some of those present in the House today should opt to congratulate Mr Chávez, who is in cahoots with terrorists and has included ETA leaders in his government.
(ES) Herr talman! Jag beklagar att några av de närvarande i kammaren i dag valde att gratulera Hugo Chávez som har samröre med terrorister och har ETA-ledare i sin regering.