"blunder" Schwedisch Übersetzung

EN

"blunder" auf Schwedisch

SV

"blunder" auf Englisch

EN blunder
volume_up
{Substantiv}

1. "mistake, error"

blunder (auch: blemish, defect, error, failure)
This is not just my view: the litany of management blunders and serious technical defects is a matter of public record, which has been exposed, despite efforts to keep it secret.
Detta är inte bara min åsikt: den långa raden misstag och allvarliga tekniska fel redovisas i offentliga handlingar, som har kommit i dagen, trots försök att hemlighålla dem.
blunder (auch: error, fault, lapse, stumble)
I think that is a real blunder, and a basic error in the interpretation of the Treaties as well.
Detta skulle verkligen vara en blunder, ett elementärt misstag även när det gäller tolkningen av fördragen.
In any normal democracy, those responsible for blunders like this would be dismissed.
Ordförande, de ansvariga för sådana misstag skickas i varje normal demokrati hem.
To send the frail into the open sea in storm conditions was a capital blunder on the part of the Spanish Government.
Att skicka ut den skrangliga ” Prestige ” på öppet hav under en storm var ett stort misstag från den spanska regeringens sida.
blunder
volume_up
blunder {u} [umg.]
But it is the Commission which is primarily responsible for this blunder.
Kommissionen bär dock det avgörande ansvaret för att denna blunder har begåtts.
I think that is a real blunder, and a basic error in the interpretation of the Treaties as well.
Detta skulle verkligen vara en blunder, ett elementärt misstag även när det gäller tolkningen av fördragen.
If it was not a blunder, but a deliberate act, then it is a crime that deserves to be tried by international courts.
Om det inte var en blunder, utan en avsiktlig handling, är det ett brott som förtjänar att tas upp av internationella domstolar.
blunder (auch: boob, boner)
volume_up
tabbe {u} [umg.]
It would be of great significance if the people of India were also to discover that their government has committed a blunder, and that it has not gained anything.
Det skulle ha stor betydelse om även den indiska befolkningen märker att dess regering således har gjort en tabbe och att det inte har givit en enda vinst.
If the management of a private firm had committed such major blunders, then I am almost certain that the owners would have given them the sack.
Om ledningen i ett privat företag hade gjort sådana tabbar, är jag rätt säker på att ägarna hade avskedat dem.

Synonyme (Englisch) für "blunder":

blunder

Synonyme (Schwedisch) für "blunder":

blunder

Beispielsätze für "blunder" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt is, above all, the former Belgian government that made one blunder too many in this area.
Det är här i första hand framför allt den tidigare belgiska regeringen som har gjort en tavla.
EnglishWhen it comes to the substance of legislative acts, we simply must not blunder into any dangerous traps.
Slutligen får vi med tanke på innehållet inte råka i en farlig fälla.
EnglishFrankly, we might have spared ourselves this blunder.
Ärligt talat, den där tabben, den hade man kunnat bespara sig.
EnglishThe new size reductions required are yet another political blunder and are therefore unacceptable.
Det nya villkoret om degression i samband med storlekar hör hemma under rubriken politiska felbeslut och är därför oacceptabelt.
EnglishWe shall wield our power as budgetary authority on every future demand in order to stop this sort of blunder.
Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att hindra att utvecklingen slår in på så felaktiga banor närhelst det behövs i framtiden.
EnglishIt is a historic opportunity, but it could also prove to be a historic blunder if accession is not properly prepared.
Det är en historisk chans, men det kan också resultera i ett historiskt klavertramp om inte anslutningen blir ordentligt förberedd.
EnglishThat is why I think that now, too, should we blunder in the direction of blaming Socialists or Christian Democrats of being undemocratic, we will not be right.
Därför tycker jag det vore orätt att tabba oss och anklaga socialdemokrater och kristdemokrater för att vara odemokratiska.
EnglishPassivity on this issue, and pretence that the problem will solve itself is, in the words of Talleyrand, worse than a crime, it is a blunder.
Vi får inte stå passiva, och svepskälet att problemet kommer att lösa sig av sig självt är, med Charles Maurice de Talleyrands ord, värre än ett brott, det är en dumhet.
EnglishPassivity on this issue, and pretence that the problem will solve itself is, in the words of Talleyrand, worse than a crime, it is a blunder.
Europeiska unionen får inte agera som en viss stam i Afrika som tror att problem eller sjukdomar upphör att existera om man inte talar om dem och inte nämner dem vid namn.
EnglishMr President, I am still not quite clear as to whether the problems we are having are caused by an enormous blunder on the part of the Council or whether this is part of a clever strategy.
Herr talman! För mig är det fortfarande oklart om vi nu befinner oss i svårigheter på grund av en enorm dumhet från rådets sida eller om det här är en del av en uträknad strategi.
EnglishMr President, why is President Yeltsin now repeating what he once described as the biggest blunder of his political career of 1994/1996: a large-scale military intervention in Chechnya?
Herr talman! Varför upprepar president Jeltsin det som han själv en gång kallade den största blundern i hans politiska karriär 1994/1996: ett storskaligt militärt ingripande i Tjetjenien?