"blood clotting" Schwedisch Übersetzung

EN

"blood clotting" auf Schwedisch

EN

blood clotting {Substantiv}

volume_up
1. Biologie
blood clotting

Synonyme (Englisch) für "blood clotting":

blood clotting

Ähnliche Übersetzungen für "blood clotting" auf Schwedisch

blood Substantiv
Swedish
to blood Verb
to clot Verb
clot Substantiv

Beispielsätze für "blood clotting" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThis factory uses DEHP for devices that help control blood clotting.
Denna fabrik använder DEHP till apparater som hjälper till att kontrollera koagulering av blod.
EnglishContrary to prior expectations, the provision of genetically manufactured Factor 8 - which is only one of the blood clotting factors - has been constantly beset with problems.
Försörjningen med gentekniskt producerad faktor VIII - bara en av koaguleringsfaktorerna - är tvärtemot de ursprungliga förväntningarna fortfarande behäftad med problem.