"blameworthy" Schwedisch Übersetzung

EN

"blameworthy" auf Schwedisch

EN blameworthy
volume_up
{Adjektiv}

Synonyme (Englisch) für "blameworthy":

blameworthy

Beispielsätze für "blameworthy" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThat is not blameworthy in itself, but there is an imbalance.
Detta är inte klander, men det finns inga proportioner i det hela.
EnglishMany honest citizens have lost a lot of money because of the Commission's blameworthy laxity in this case.
Många ärliga medborgare har förlorat stora summor pengar på grund av kommissionens klandervärda slapphet i den här frågan.
EnglishWe would feel more reassured if the resolution had clearly said which government, in its opinion, was holding up these authorisations in such a blameworthy fashion.
Vi skulle känna oss lugnare om resolutionen klart och tydligt sagt vilken den regering är som på detta sätt fördröjer tillståndsgivningen.
EnglishWe should not blame each other for something which is in fact not blame-worthy, for the cheese tastes wonderful; incidentally, it is then sent back to Germany.
Vi bör inte ge varandra skulden för något som egentligen inte stämmer, för osten smakar verkligen ypperligt och efteråt kommer den förresten tillbaks till Tyskland.