"beyond me" Schwedisch Übersetzung

EN

"beyond me" auf Schwedisch

volume_up
beyond me [Beispiel]

EN beyond me
volume_up
[Beispiel]

beyond me
How anyone can endorse or allow fraud is beyond me.
Hur någon kan ställa sig bakom eller tillåta bedrägeri är för mig obegripligt.
Det är för mig obegripligt.
Det är för mig obegripligt.

Ähnliche Übersetzungen für "beyond me" auf Schwedisch

beyond Adverb
Swedish
beyond Präposition
me Pronomen
Swedish

Beispielsätze für "beyond me" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishIt is beyond me that Total Fina Elf should remain deaf to the works council’s arguments.
Jag kan inte förstå att Total Fina Elf inte lyssnar på fabriksrådets argument.
EnglishWhy they have not, as yet, been implemented by the Commission is beyond me.
Jag kan inte begripa varför kommissionen ännu inte har genomfört förslagen.
EnglishIt is beyond me that Total Fina Elf should remain deaf to the works council ’ s arguments.
Jag kan inte förstå att Total Fina Elf inte lyssnar på fabriksrådets argument.
EnglishIt is beyond me why, after putting so many strict measures in place, we are still fighting BSE.
Hur är det möjligt att vi efter så många stränga åtgärder fortfarande har BSE?
EnglishAs for the link with the Commissioners' wages, it is really beyond me how the PPE has worked this out.
PPE-DE:s koppling till kommissionärernas löner är för mig fullkomligt obegriplig.
EnglishAs for the link with the Commissioners ' wages, it is really beyond me how the PPE has worked this out.
PPE-DE: s koppling till kommissionärernas löner är för mig fullkomligt obegriplig.
EnglishIt is, for example, beyond me why the Council refuses to accept the addition of potassium nitrate.
Jag förstår till exempel inte riktigt varför rådet inte accepterar att kaliumnitrat läggs till.
EnglishThat is beyond me.
Att vi kontrolleras vid infarten må vara hänt, men att det också sker vid utfarten övergår mitt förstånd.
EnglishI can only repeat that the uptight, defensive attitude of the Council Presidency is beyond me.
Jag kan bara upprepa att rådet visade prov på en stelbent, defensiv attityd som jag inte alls förstår.
EnglishIt is really beyond me why slaughter cannot take place prior to transport instead of afterwards.
Det är verkligen helt obegripligt varför slakten inte kan ske före transporten i stället för efteråt.
EnglishHow this judge can hope for a fair trial is beyond me.
Jag förstår inte hur denna domare kan hoppas på en rättvis domstol.
EnglishIt remains completely beyond me why we as a Union allow ourselves to be pushed into such an underdog position.
Jag förstår inte alls varför vi i EU låter oss hunsas så.
EnglishWhy people have to criticise this is beyond me.
Varför man måste kritisera detta går över mitt förstånd.
EnglishI have sympathy for many of the problems, but it is beyond me why this report should be on our agenda at this time.
Jag förstår många av problemen, men detta betänkande på vår föredragningslista just nu förstår jag inte.
EnglishIt is therefore somewhat beyond me, in all honesty, why Parliament is so keen to include this reference to Galileo.
Och jag förstår därför ärligt talat inte precis varför parlamentet vill ta upp denna hänvisning till Galileo.
EnglishHow we intend to help the people affected by the floods by means of trade facilitation is beyond me.
Hur vi hade tänkt bistå de människor som har drabbats av översvämningarna med hjälp av handelslättnader övergår mitt förstånd.
EnglishIt is beyond me why the EU has not so far been prepared to do what the EU agreed upon prior to the Conference of Cancún.
Jag kan inte begripa varför EU hittills inte varit beredd att göra det som man i EU kom överens om före Cancúnkonferensen.
EnglishIt seems to me beyond dispute that the Albanians should have a right to self-determination, but not in every conceivable context.
Att albanerna har rätt till internationellt stöd är för mig utom allt tvivel, men inte under alla omständigheter.
EnglishIt is beyond me why this proposal has not been expanded into a migration procedure for everyone who can find a job here.
Jag fattar inte varför detta förslag inte har utvidgats till ett invandringsförfarande för alla som kan hitta sysselsättning här.
EnglishMr President, this is beyond me.