EN attending
volume_up
{Gerundium}

attending
volume_up
{Ger.}
You mentioned that the children could end up attending different sites.
Ni nämnde att barnen i slutändan skulle kunna komma att i skolan på olika platser.
By 2015, all children, and girls in particular, should be attending school.
År 2015 borde alla barn, flickor i synnerhet, i skolan.
According to Unicef, 700 000 girls are prevented from attending school by their families every year.
Enligt Unicef hindras 700 000 flickor varje år av sina familjer från att i skolan.

Synonyme (Englisch) für "attending":

attending

Beispielsätze für "attending" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishA delegation adviser is attending the courtroom in which the trials are being held.
En rådgivare från delegationen närvarar i rättssalen där rättegången äger rum.
EnglishIn the previous few days this theatre was packed with children attending various school events.
Dagarna innan hade teatern varit full med barn som deltog i olika skolevenemang.
EnglishThank you for those answers, Mr Papoutsis, and for attending Question Time.
Tack så mycket, herr Papoutsis. Tack för ert svar och för er närvaro.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I am extremely happy to be attending this debate today.
(ES) Herr talman, ledamöter! Jag är mycket glad att kunna vara med i dag i denna debatt.
EnglishMr President, I should like to thank the Vice-President of the Commission for attending.
(EN) Herr talman! Jag skulle vilja tacka kommissionens vice ordförande för att hon närvarar.
EnglishThis requires a considerable mutual effort, a sincere attending to each other's needs.
Detta kräver avsevärda ömsesidiga insatser, ett uppriktigt tillgodoseende av den andres behov.
EnglishWell, I was wondering if you'd consider attending the homecoming dance.
Nåja, jag undrar om ni två kan tänka er att komma på hemkomstdansen?
EnglishAnd even if some of these women go to school they face violence just for attending.
Och även om några av dessa kvinnor går i skolan utsätts de för våld bara för att de är närvarande.
EnglishOur respect goes to Mr Jamali for attending Mr Bhatti's funeral.
Vi vill uttrycka vår respekt för att Jamali närvarade vid Shahbaz Bhattis begravning.
EnglishHad we done so, we would have at least achieved the majorities with all MEPs attending.
Om vi hade gjort det skulle vi åtminstone ha fått en majoritet bland de närvarande ledamöterna.
EnglishI am delighted that so many MEPs are attending today' s debate on an issue of such importance.
Jag är glad att så många kolleger är närvarande för debatten om det här så viktiga ämnet.
EnglishMr President, Commissioner, thank you for attending this debate.
Herr talman, kommissionsledamot! Jag tackar er för att ni närvarar vid den här debatten.
EnglishYou will also be attending and, for the first time, we do not have to rent an office in the city.
Ni deltar också själv och för första gången slipper vi att hyra ett kontor inne i staden.
EnglishCan I transfer to another level if the one I am attending is not right for me?
Kan jag byta nivå om jag inte är nöjd med den jag går i?
EnglishSince 1999, the European Commission has been attending to the issue of the lack of women in research.
Europeiska kommissionen har sedan 1999 uppmärksammat bristen på kvinnor i vetenskapen.
EnglishAttending university or school in another EU country does not transfer your residence.
Om du läser vid ett universitet eller en annan skola i ett EU-land så behöver du inte skriva dig där.
EnglishI would like to see those attending the European Council in Gothenburg dare to point the way forward.
Jag skulle vilja se att man vid rådets möte i Göteborg vågar peka framåt.
EnglishI can assure you that I for one will be attending all these meetings.
Jag kan försäkra er att för egen del deltar jag alltid i rådet.
EnglishI want to thank Mrs Wulf-Mathies for attending and for giving these important answers.
Jag vill tacka Wulf-Mathies inte bara för hennes deltagande utan också för den betydelse hennes svar har.
English(ES) Mr President, Commissioner, thank you very much for attending this very interesting debate.
(ES) Herr talman, herr kommissionsledamot! Tack för att ni deltar i denna mycket intressanta debatt.