"attempted suicide" Schwedisch Übersetzung

EN

"attempted suicide" auf Schwedisch

EN attempted suicide
volume_up
{Substantiv}

attempted suicide
We know that there is an increased rate of attempted suicide among young people who are lesbian or gay or who are confused in their coming-out phase about how they will live their lives.
Vi vet att det förekommer fler självmordsförsök bland unga osäkra lesbiska och homosexuella i den fas när de ska erkänna sin sexualitet och avgöra hur de vill leva sina liv.

Ähnliche Übersetzungen für "attempted suicide" auf Schwedisch

attempted Adjektiv
Swedish
to attempt Verb
attempt Substantiv
suicide Substantiv
Swedish

Beispielsätze für "attempted suicide" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishSo now this shadow of a man is on trial because he attempted to commit suicide.
Nu står därför denna skugga av en man inför rätta för försök till självmord.
EnglishSeveral have attempted suicide.
Flera av dem har försökt begå självmord.
EnglishIn addition to what Mr Hatzidakis said about the Greek seaman who tried to commit suicide, there is the following tragicomic or sad fact: attempted suicide is a criminal offence there.
I tillägg till det som Konstantinos Hatzidakis sade om den grekiska sjöman som försökte begå självmord, finns följande tragikomiska eller sorgliga faktum: försök till självmord är ett brott där.