"arrival" Schwedisch Übersetzung

EN

"arrival" auf Schwedisch

EN arrival
volume_up
{Substantiv}

arrival (auch: appearance, coming)
The arrival of the Vulgars shoulda been a new beginning for humanity.
Vulgarernas ankomst skulle ha inlett mänsklighetens nya blomstringstid.
The arrival of the euro is precisely the opportunity for us as politicians to take the lead.
Det är just genom eurons ankomst som vi här måste ta initiativet i politiken.
Is President Lukashenko's arrival in accordance with the values that we stand for?
Är president Lukasjenkos ankomst förenlig med de värderingar vi står för?
arrival
arrival

Synonyme (Englisch) für "arrival":

arrival

Beispielsätze für "arrival" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishSuch measures could also facilitate more orderly arrival in the European Union.
Sådana åtgärder kan också underlätta ett mer ordnat mottagande i Europeiska unionen.
EnglishImported food and feed will be submitted to import controls upon arrival.
Importerade livsmedel kommer att bli föremål för importkontroller vid ankomsten.
EnglishThe idea of using the duty-free system also for the arrival of the euro is important.
Förslaget att använda duty free -systemet även vid införandet av euron är viktigt.
EnglishOn arrival the wines are specially packed to meet the needs of the particular markets.
Vid ankomsten packas vinet speciellt för att möta behoven på de olika marknaderna.
EnglishIn an increasingly globalised business environment, the arrival of the SE is timely.
I en allt mer internationaliserad affärsmiljö, kommer antagandet av stadgan lägligt.
EnglishI think that we should all welcome the arrival of this social policy agenda.
Jag tror att vi alla skall glädja oss åt att denna socialpolitiska dagordning kommit.
EnglishIn this connection, I welcome the arrival of Mr Juncker, known as Mr Euro.
I det här sammanhanget välkomnar jag Jean-Claude Juncker, känd som Mr Euro.
EnglishIn Syria, the arrival in power of President Al-Assad has given rise to a great deal of hope.
I Syrien har president Bashar al-Assads tillträde till makten ingett stort hopp.
EnglishThese attacks could get worse with the arrival of the monsoons, as the fishermen are saying.
Dessa angrepp kan förvärras när monsunen kommer, precis som yrkesfiskarna säger.
EnglishMr President, Commissioner, firstly, I should like to apologise for my late arrival.
Herr talman, herr kommissionär! Först vill jag be om ursäkt för att jag kommer för sent.
EnglishThe Northern Dimension is a later arrival in the sphere of EU activity.
Den nordliga dimensionen är en senare skapelse inom EU: s verksamhetsområden.
EnglishThe Northern Dimension is a later arrival in the sphere of EU activity.
Den nordliga dimensionen är en senare skapelse inom EU:s verksamhetsområden.
EnglishAccording to official reports, no problems have marred its triumphant arrival.
Enligt de officiella uttalandena skulle inga problem ha fläckat denna triumfatoriska födelse.
EnglishThat is an important element in the criteria for Maastricht and the arrival in 1999 of the Euro.
Det är ett viktigt element i Maastricht-kraven och för införandet av euron 1999.
EnglishThe arrival of this amendment was somewhat delayed, so I hope this was merely an oversight.
Denna ändring kom lite sent, så jag hoppas att det bara är ren glömska.
EnglishFirst of all, I should like to congratulate Mr Mayol on his arrival here in this House.
Jag skulle till att börja med också jag vilja lyckönska Mayol till hans inträde här i kammaren.
EnglishThe opening of accession negotiations will be both a point of arrival and a point of departure.
Ett inledande av förhandlingar om anslutning skulle vara både en slutpunkt och en nystart.
EnglishOn arrival at the airport, I was expelled due to being an MEP.
När jag kom till flygplatsen utvisades jag för att jag var ledamot av Europaparlamentet.
EnglishWe are full of hope of soon being able to hail the arrival of an open China.
Vi är mycket förhoppningsfulla om att vi snart kommer att kunna välkomna uppkomsten av ett öppet Kina.
EnglishLadies and gentlemen, we are awaiting the arrival of Mr Fischler, who is a few minutes late.
Ärade ledamöter! Vi väntar på att Fischler, som har blivit några minuter sen, skall komma hit.