"alternative cultivation" Schwedisch Übersetzung

EN

"alternative cultivation" auf Schwedisch

EN alternative cultivation
volume_up
{Substantiv}

alternative cultivation

Ähnliche Übersetzungen für "alternative cultivation" auf Schwedisch

alternative Substantiv
alternative Adjektiv
Swedish
cultivation Substantiv

Beispielsätze für "alternative cultivation" auf Schwedisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishEducation and training programmes also play an important role in introducing alternative cultivation practices.
Även utbildningsprogram spelar en viktig roll för införandet av alternativa odlingsmetoder.
EnglishSupport for tobacco cultivation must be phased out and replaced by support for the cultivation of alternative crops.
Stödet för tobaksodling måste fasas ut och ersättas med stöd för odling av alternativa grödor.
EnglishIn countries where there are adequate alternative forms of cultivation, such as Belgium and Austria, the subsidies must be abolished sooner.
För länder som Belgien och Österrike, där det finns tillräckliga alternativ, måste subventionen avskaffas tidigare.
EnglishOne of the main objectives of this research is to investigate the possibility of switching from tobacco cultivation to alternative activities.
Till de prioriterade uppgifterna för denna forskning hör att i synnerhet möjligheterna till en omställning från tobaksodling till andra aktiviteter undersöks.
EnglishWe should also remember, Commissioner, that there is practically no alternative to the cultivation of nuts because of the places in which they are produced.
Det går inte heller att bortse från, herr kommissionär, att det knappast finns några alternativ till odlingen av torkad frukt på grund av karaktären av de platser där den odlas.