"to wall in" Rumänisch Übersetzung

EN

"to wall in" auf Rumänisch

EN to wall in
volume_up
{Verb}

Ähnliche Übersetzungen für "to wall in" auf Rumänisch

wall Substantiv
in Adverb
in Verb
Romanian
in Präposition
in Interjektion
Romanian

Beispielsätze für "to wall in" auf Rumänisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishMore than 20 years after the fall of the Wall, we are witnessing a historic change.
La mai bine de 20 de ani de la căderea Zidului, asistăm la o schimbare istorică.
EnglishI understand those who say they have no desire to keep talking to a brick wall.
Îi înțeleg pe cei care afirmă că nu doresc să continue să vorbească la pereți.
EnglishTaking this route would be the equivalent of driving the EU project into a wall.
Adoptarea acestei direcții ar echivala cu a conduce proiectul UE într-un zid.
EnglishThe wall can cordon off an area and stop the balloon from hitting hazardous objects.
Zidul poate limita o zonă și poate opri balonul să lovească obiecte periculoase.
EnglishThere is a wall rising between us and them, a wall higher than the Berlin Wall.
Se ridică un zid între noi şi ei, un zid mai înalt decât Zidul Berlinului.
EnglishA proposal was made to erect a wall, which is why I have chosen to speak.
S-a făcut o propunere de a ridica un zid şi de aceea am ales să iau cuvântul.
EnglishThe UK should not stand back to the wall while others take to the floor.
Regatul Unit nu trebuie să stea pe margine, în timp ce alţii sunt pe ringul de dans.
EnglishIt was this first breach which made it possible to bring down the wall dividing Europe.
Această primă fisură a făcut posibilă dărâmarea zidului care diviza Europa.
EnglishMany of us did not believe we would see the Berlin Wall come down in our lifetime.
Mulţi dintre noi nu credeam că vom vedea Zidul Berlinului căzând în timpul vieţii noastre.
EnglishThe sinewy stone path of the Great Wall beckons us through a mountainous landscape.
Poteca pietruită a Marelui Zid ne ademenește printr-un peisaj montan.
EnglishThe writing had been on the wall for a long time that things would go seriously wrong.
Se presimţea de mult timp faptul că lucrurile urmau să se înrăutăţească.
EnglishThis wall is between the professional politicians of the political establishment and the people.
Acest zid este între politicienii de profesie ai sistemului politic şi cetăţeni.
EnglishIt has been a solemn day for us here today: we have commemorated the fall of the Berlin Wall.
Astăzi, aici a fost o zi solemnă pentru noi: am comemorat căderea Zidului Berlinului.
EnglishWe are celebrating the 20th anniversary of the fall of the Berlin Wall, that wall of shame.
Celebrăm 20 de ani de la căderea Zidului Berlinului, acel zid al ruşinii.
EnglishThe forthcoming EU-Russia Summit is taking place 20 years after the fall of the Berlin wall.
Următorul summit între UE şi Rusia are loc la 20 de ani după căderea Zidului Berlinului.
EnglishAs we say in Ireland, you could bet on two flies going up a wall.
Aşa cum spunem în Irlanda, poţi să pariezi şi pe două muşte care se caţără pe un perete.
EnglishBut now we have a new Berlin Wall, not on the frontiers of nations but within nations.
Dar acum avem un nou Zid al Berlinului, nu pe frontierele naţiunilor, ci în interiorul naţiunilor.
EnglishThe Berlin Wall came down, and Europe changed almost overnight.
Zidul Berlinului a căzut, iar Europa s-a schimbat aproape peste noapte.
EnglishI think many were quite surprised when the Berlin Wall fell.
Cred că mulţi au fost destul de surprinşi când a căzut zidul Berlinului.
EnglishTwenty years after the fall of the Berlin Wall, it is wonderful to see you in this position.
Este minunat să vă vedem în această poziţie, la douăzeci de ani de la căderea Zidului Berlinului.