"virtually" Rumänisch Übersetzung

EN

"virtually" auf Rumänisch

RO

EN virtually
volume_up
{Adverb}

virtually (auch: about, almost, close by, nearby)
In terms of its content, virtually everything is worthy of criticism.
Din punct de vedere al conţinutului, aproape totul este demn de a fi supus criticilor.
This ended only recently with them all being released, virtually without exception.
Acest lucru s-a terminat doar recent când toţi au fost eliberaţi, aproape fără excepţie.
We agree with virtually everything the Commissioner said in plenary this evening.
Suntem de acord cu aproape tot ceea ce a spus domnul comisar în plen în această seară.
virtually
Somalia is one of the countries whose virtually non-existent government the West is supporting by all means possible.
Somalia este una dintre ţările în care guvernul virtual inexistent este sprijinit de Occident prin toate mijloacele posibile.
For our part, we do not have any real levers for negotiation, insofar as our own markets are already considered, virtually as a matter of course, as being open.
În ceea ce ne privește, nu avem stimulente reale pentru negociere, în măsura în care piețele noastre sunt deja considerate, virtual, desigur, ca fiind deschise.

Synonyme (Englisch) für "virtually":

virtually
virtual
English

Beispielsätze für "virtually" auf Rumänisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe list of the poorest countries has remained virtually unchanged for decades.
Lista celor mai sărace țări a rămas practic neschimbată de decenii întregi.
EnglishThe work of NGOs in the country is problematic and thus virtually nonexistent.
Activitatea ONG-urilor în această țară este problematică și, astfel, practic inexistentă.
EnglishVirtually the only precise measure is to prohibit the use of phosphates in detergents.
Practic, singura măsură exactă ar fi interzicerea utilizării de fosfaţi în detergenţi.
EnglishThe scope for additional or other kinds of majority is virtually non-existent.
Sfera de aplicare pentru o majoritate suplimentară sau de alte genuri este practic inexistentă.
EnglishThe European Union is virtually declaring war on our Canadian friends.
Uniunea Europeană declară practic război prietenilor noştri canadieni.
EnglishOn the Insert tab, choose Chart to create virtually any style of chart you can imagine.
Pe fila Inserare, alegeți Diagramă pentru a crea practic orice stil de diagramă vă imaginați.
EnglishIt tells us that these 1 billion people are spread throughout virtually the whole world.
Broşura ne relatează că cele un miliard de persoane sunt răspândite practic în întreaga lume.
EnglishHowever, this budget package leaves those subsidies virtually untouched.
Totuși, acest proiect de buget nu modifică subvențiile respective.
EnglishIn fact, the EU was virtually inaudible during the final negotiations.
De fapt, vocea UE abia s-a auzit în cadrul negocierilor finale.
EnglishIn the European Union it is well known that freedom of expression is virtually unrestricted.
În Uniunea Europeană, este notoriu faptul că libertatea de exprimare este, practic, neîngrădită.
EnglishThis figure is likely to double virtually every 20 years.
Această cifră este posibil să se dubleze, de fapt, la fiecare 20 de ani.
EnglishThat is certainly a novelty - something that I think virtually none of us have encountered before.
Este cu siguranţă o noutate - cred că practic niciunul dintre noi nu a mai văzut aşa ceva până acum.
EnglishThe abuses that existed have now been virtually eliminated.
Abuzurile care au existat până acum au fost practic eliminate.
EnglishBright and colourful video, in virtually all lighting conditions.
Realizaţi mai multe lucruri împreună în HD, cu camerele HD LifeCams de la Microsoft certificate de Skype.
EnglishBright and colorful video, in virtually all lighting conditions.
Realizaţi mai multe lucruri împreună în HD, cu camerele HD LifeCams de la Microsoft certificate de Skype.
EnglishWe have had extremely good input from virtually everybody.
Am primit contribuții extrem de bune din partea tuturor.
EnglishThe agreement does not involve the transfer of virtually all SWIFT data to the US Treasury Department.
Acordul nu implică transferul tuturor datelor SWIFT către Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite.
EnglishUnfortunately, this partnership is virtually non-existent.
Din păcate, acest parteneriat este practic inexistent.
EnglishWhat is more, it is virtually impossible in practice to control the working time of this group of people.
În plus, este efectiv imposibil să se controleze în practică timpul de lucru al acestui grup de oameni.
EnglishBillions have so far been paid to the bankers, but there has been virtually no help for the ordinary people.
Până acum s-au plătit miliarde bancherilor, dar acest lucru nu le-a fost de ajutor deloc oamenilor de rând.