EN stop
volume_up
{Substantiv}

In Stop, specify the time to stop recording.
În Oprire, specificați ora de oprire a înregistrării.
Oprire înregistrare sau oprire redare a unei emisiuni TV
When finished speaking (or if it's stopped), the Stop button changes back to the Preview Voice button.
La terminarea vorbirii (sau dacă a fost oprită), butonul Oprire se modifică în butonul Examinare voce.
stop (auch: halt, station)
volume_up
oprire {f} (haltă)
In Stop, specify the time to stop recording.
În Oprire, specificați ora de oprire a înregistrării.
Oprire înregistrare sau oprire redare a unei emisiuni TV
When finished speaking (or if it's stopped), the Stop button changes back to the Preview Voice button.
La terminarea vorbirii (sau dacă a fost oprită), butonul Oprire se modifică în butonul Examinare voce.
stop (auch: halt, pause)
volume_up
oprire {f} (ca act)
In Stop, specify the time to stop recording.
În Oprire, specificați ora de oprire a înregistrării.
Oprire înregistrare sau oprire redare a unei emisiuni TV
When finished speaking (or if it's stopped), the Stop button changes back to the Preview Voice button.
La terminarea vorbirii (sau dacă a fost oprită), butonul Oprire se modifică în butonul Examinare voce.
stop (auch: halt, stage, stand, station)
stop (auch: halt, stand)

Beispielsätze für "stop" auf Rumänisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishWe need a directive, we want a directive that will stop violence against women.
Dorim și avem nevoie de o directivă care să pună capăt violenței asupra femeilor.
EnglishIf a train passes a red stop signal, the brakes are also automatically applied.
Dacă trenul trece de un semnal luminos roşu sunt acţionate, de asemenea, frânele.
EnglishIt is time to stop saying: 'Let's put the problem off for a couple of years'.
Este timpul să încetăm să spunem: "Ce-ar fi dacă am amâna problema câțiva ani?”.
EnglishIt is simply unacceptable that an individual's safety should stop at the border.
Este pur și simplu inacceptabil ca siguranța unui individ să se oprească la graniță.
EnglishThe wall can cordon off an area and stop the balloon from hitting hazardous objects.
Zidul poate limita o zonă și poate opri balonul să lovească obiecte periculoase.
EnglishIf you move the slider all the way to the left, the cursor will stop blinking.
Dacă mutați cursorul în partea stângă extremă, cursorul de indicare nu va mai clipi.
EnglishViolence against women must finally be brought out into the open and put to a stop.
A sosit timpul ca violența împotriva femeilor să fie scoasă la iveală și eradicată.
EnglishIf we do not stop this conflict, it will bring hatred to Europe's own streets.
Dacă nu oprim acest conflict, vom aduce, în final, ura pe străzile Europei.
EnglishOn the contrary, we must put a stop to this and we must do so as soon as possible.
Din contră, trebuie să oprim acest lucru şi trebuie s-o facem cât mai curând posibil.
EnglishThe constitutionalisation of Europe cannot stop with the Treaty of Lisbon.
Constituţionalizarea Europei nu se poate opri odată cu Tratatul de la Lisabona.
EnglishThe level of commitment, however, cannot stop at creating a strategy alone.
Nivelul de angajament nu se poate opri totuși numai la crearea unei strategii.
EnglishWe must therefore put a stop to inaction and the strategy of the status quo.
Va trebui, de aceea, să punem capăt inacțiunii și strategiei status quo-ului.
EnglishWe must stop being so nervous of the idea of making Europe the protector of women.
Nu putem rămâne atât de ezitanți la ideea de a face din Europa protectoarea femeilor.
EnglishIt is high time that the Europe 2020 strategy put a stop to hedge fund speculators.
Este timpul ca strategia Europa 2020 să stopeze tranzacţiile cu fonduri speculative.
EnglishI think that the European Commission must put a stop to this before it is too late.
Cred că Comisia Europeană trebuie să oprească acest lucru înainte să fie prea târziu.
EnglishIt is time to stop talking. The European Union needs to make its presence felt.
Este timpul să încetăm vorbăria: Uniunea Europeană trebuie să-și facă simțită prezența.
EnglishPuts a stationary electrical field in front of your goal that can stop one goal attempt.
Pune un câmp electric static în fața porții, care poate opri o încercare de gol.
EnglishBeating up people and whipping people on behalf of the government must stop.
Flagelarea și biciuirea oamenilor în numele guvernului trebuie să înceteze.
EnglishThe issue of the safety of nuclear plants obviously does not stop at the EU's borders.
Evident, problema securității centralelor nucleare nu se oprește la frontierele UE.
EnglishIf we want to support the European economy, we must stop businesses relocating.
Dacă dorim să sprijinim economia europeană, trebuie să oprim relocarea întreprinderilor.