"over" Rumänisch Übersetzung

EN

"over" auf Rumänisch

EN over
volume_up
{Adverb}

over (auch: above)
volume_up
peste {Adv.}
Belgium is famous for its chocolates, which are appreciated the world over.
Belgia este renumită pentru produsele sale din ciocolată apreciate peste tot în lume.
The United Nations puts this figure at over twelve million.
Naţiunile Unite plasează această cifră la peste douăsprezece milioane.
They represent 99% of companies and employ over 100 million people.
Acestea reprezintă 99% din întreprinderi şi angajează peste 100 de milioane de persoane.
over (auch: above, atop, higher up)
Sixty European aircraft are operating over Libya - 60 deaf and blind aircraft.
Șaizeci de aeronave operează deasupra Libiei - 60 de aeronave surde și oarbe.
Hanging over this discussion, of course, is the threat of a two-speed Europe.
Deasupra acestei discuții, desigur, planează amenințarea unei Europe "cu două viteze”.
Meanwhile, air traffic over Europe continues to increase year-on-year.
Între timp, traficul aerian de deasupra Europei continuă să crească an de an.

Synonyme (Englisch) für "over":

over

Beispielsätze für "over" auf Rumänisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishOver the next few months, we shall have to see if things can still be put right.
În următoarele câteva luni, va trebui să analizăm dacă putem îndrepta lucrurile.
EnglishIn the report being discussed, we can see similarly over-optimistic assumptions.
În mod similar, în raportul discutat se pot observa estimări extrem de optimiste.
EnglishThe disparities between European regions have evolved over long periods of time.
Discrepanțele dintre regiunile europene s-au realizat în perioade mari de timp.
EnglishI would like to go back over four important points achieved in this directive.
Aș dori să revin asupra a patru puncte importante obținute în această directivă.
EnglishLaurent Gbagbo must recognise the results of the elections and hand over power.
Laurent Gbagbo trebuie să recunoască rezultatele alegerilor și să predea puterea.
EnglishOver the last 20 years, the country has made significant progress for two reasons.
În ultimii 20 de ani, țara a înregistrat progrese semnificative din două motive.
EnglishI am also of the opinion that women have rights over their own bodies and health.
Consider, de asemenea, că femeile au drepturi asupra trupului şi sănătăţii lor.
EnglishMr Rehn, you have made some very encouraging statements over the last few days.
Dle Rehn, aţi făcut nişte afirmaţii foarte încurajatoare în ultimele câteva zile.
EnglishWhy do we want to favour a Hungarian company over an Italian one, for example?
De ce dorim să favorizăm, de exemplu, o companie maghiară faţă de una italiană?
EnglishBut it looks like we have got the victory of bureaucracy over national democracy.
Dar se pare că suntem martorii victoriei birocraţiei faţă de democraţia naţională.
EnglishThis is no time for the Council to haggle over what is a tiny amount of money.
Nu este momentul pentru Consiliu să se tocmească pentru o sumă minusculă de bani.
EnglishWe still are, but a once-simple idea has become over-complicated and unworkable.
Încă suntem, dar o idee cândva simplă a devenit foarte complicată și nefuncțională.
EnglishThe responsible politicians need to distance themselves from over-hasty solutions.
Politicienii responsabili trebuie să se distanțeze de soluțiile foarte pripite.
EnglishI know that the British Conservatives over there are not interested in that.
Ştiu că pentru conservatorii britanici de acolo acest lucru nu prezintă interes.
EnglishWe have accumulated a debt over a long period of time, particularly with Africa.
De o lungă perioadă de timp încoace, am acumulat o datorie, mai ales faţă de Africa.
EnglishWithout it, we will have absolutely no democratic control over these procedures.
Fără acesta, nu vom avea absolut niciun control democratic asupra acestor proceduri.
EnglishDid you know that you can deploy Exchange Online over 20% faster with a partner?
Ştiaţi că puteţi implementa Exchange Online cu 20% mai rapid cu un partener?
EnglishThis is a global problem, and it affects thousands of families all over Europe!
Aceasta este o problemă globală şi afectează mii de familii din toată Europa!
EnglishThis method gives you more control over who you share files with on your network.
Această metodă vă permite să controlați mai bine cu cine partajați fișiere în rețea.
EnglishEach account type gives the user a different level of control over the computer.
Fiecare tip de cont oferă utilizatorului un alt nivel de control asupra computerului.