"obstructive" Rumänisch Übersetzung

EN

"obstructive" auf Rumänisch

EN obstructive
volume_up
{Adjektiv}

obstructive
volume_up
obstructiv {Adj. m.}

Synonyme (Englisch) für "obstructive":

obstructive

Beispielsätze für "obstructive" auf Rumänisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishEurope 2020 is a community Union, not a nationalist or obstructive Europe.
Europa 2020 este o uniune comunitară, nu o Europă naţionalistă sau obstrucţionistă.
EnglishCanada's record on climate change is poor and Canada was obstructive during the Copenhagen negotiations.
Dosarul Canadei cu privire la schimbările climatice este modest, iar Canada a fost un obstacol în perioada negocierilor de la Copenhaga.
EnglishIt is therefore a good thing that we have finally voted the enhanced cooperation through today, so that certain countries can no longer be obstructive.
Aşadar, este bine că în cele din urmă am reuşit să votăm astăzi cooperarea consolidată, care nu le va mai permite anumitor ţări să fie obstructive.
EnglishThe left has been rigid and obstructive, reducing the debate to a nitpicking exercise of comparative law, bargaining between national rules.
Stânga a fost rigidă și obstructivă, reducând dezbaterea la un exercițiu de chițibușărie în ceea ce privește dreptul comparativ, negociind între norme naționale.
EnglishWith regard to the Savary and Fernandes reports, I am delighted that the Council has at last decided to abandon its obstructive position, which was not leading anywhere useful.
Cu privire la rapoartele Savary şi Fernandes, sunt încântat că, în sfârşit, Consiliul a decis să renunţe la poziţia sa obstructivă, care nu avea nicio finalitate utilă.