EN

importer {Substantiv}

volume_up
As you are well aware, Europe is a net importer of meat.
După cum bine ştiţi, Europa este un importator net de carne.
This means that clear rules should operate for every manufacturer, exporter and importer.
Aceasta înseamnă că ar trebui să funcţioneze norme clare pentru fiecare producător, exportator şi importator.
The evidence is that, today, Europe is a net importer of agricultural raw materials.
Dovada este că, azi, Europa este un importator net al materiilor prime agricole.

Synonyme (Englisch) für "import":

import
importance
English
important
importation

Beispielsätze für "importer" auf Rumänisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe evidence is that, today, Europe is a net importer of agricultural raw materials.
Dovada este că, azi, Europa este un importator net al materiilor prime agricole.
EnglishThe EU is the most significant global exporter and the second biggest importer.
UE este cel mai important exportator mondial şi al doilea dintre cei mai mari importatori.
EnglishThe EU is the world’s biggest exporter and the second-biggest importer.
UE este principalul exportator şi al doilea importator ca mărime din lume.
EnglishThe EU is the largest importer of agricultural goods from developing countries in the world.
UE este cel mai mare importator din lume de produse agricole din țările în curs de dezvoltare.
EnglishThis means that clear rules should operate for every manufacturer, exporter and importer.
Aceasta înseamnă că ar trebui să funcţioneze norme clare pentru fiecare producător, exportator şi importator.
EnglishHowever, the European Union is the greatest importer of fish products from other parts of the world.
Totuși Uniunea Europeană este cel mai mare importator de produse din pește din alte regiuni ale lumii.
EnglishAs you are well aware, Europe is a net importer of meat.
După cum bine ştiţi, Europa este un importator net de carne.
EnglishThe main importer states are those of the Middle East.
Principalii importatori sunt statele din Orientul Mijlociu.
EnglishIt is the fifth biggest importer of arms in the world in absolute terms, with 4% of global trade.
Este cel de-al cincilea mare importator de arme din lume în termeni absoluţi, înregistrând 4 % din comerţul global.
EnglishAnother alarming fact is that the European Union has become a net importer of beef for the last six years.
Un alt factor alarmant este că, de şase ani încoace, Uniunea Europeană a devenit un importator net de carne de vită.
EnglishMoreover, it must be pointed out that the EU is the world's biggest importer of agricultural produce from developing countries.
În plus, trebuie precizat că UE este cel mai mare importator mondial de produse agricole din ţările în curs de dezvoltare.
EnglishIn order to achieve this proposal, an appropriate tax should be imposed on the producer or importer when a product is put on the market.
Pentru a realiza această propunere, ar trebui impusă o taxă corespunzătoare pentru producător sau importator la intrarea pe piață a unui produs.
EnglishDue to decommissioning, we were forced to relinquish our status as an energy exporter and become an importer of a broad spectrum of energy.
Din cauza dezafectării, am fost obligaţi să renunţăm la statutul nostru de exportator de energie şi să devenim un importator al unui spectru larg de energie.
EnglishRussia, in its former position as an exporter, and currently as an importer, has been a fundamental influence on the European cereal and oil seed market.
Rusia, în calitatea sa anterioară de exportator, iar în prezent de importator, a reprezentat o influență fundamentală pe piața europeană a cerealelor și a uleiurilor din semințe.
EnglishIt is true that the European Union is the biggest importer of agricultural products, but at the same time, the European Union is the biggest exporter of agricultural products.
Este adevărat că Uniunea Europeană este cel mai mare importator de produse agricole, dar în acelaşi timp, Uniunea Europeană este cel mai mare exportator de produse agricole.
EnglishThe EU, as the second largest importer of timber after China, bears a large part of the responsibility for the annual destruction of 13 million hectares of forest across the globe.
UE, care este al doilea importator de lemn după China, poartă o mare parte din responsabilitate pentru distrugerea anuală a 13 milioane de hectare de păduri la nivel global.