"implication" Rumänisch Übersetzung

EN

"implication" auf Rumänisch

EN implication
volume_up
{Substantiv}

implication
Adoption of the document by acclamation has a special implication.
Adoptarea documentului prin aclamare are o implicaţie specială.
implication (auch: embroilment, involvement)

Synonyme (Englisch) für "implication":

implication

Beispielsätze für "implication" auf Rumänisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishSo, if your staff were aware of it, then, by implication, you were aware of it.
Deci, dacă echipa dvs. a ştiut acest lucru, şi dvs. aţi ştiut.
EnglishAnother point which I am opposed to is the implication that woody biomass is not sustainable.
Un alt punct cu care nu sunt de acord este insinuarea că biomasa lemnoasă nu este durabilă.
EnglishThis report offers all Member States significant benefits, which includes, by implication, Romania.
Acest raport aduce tuturor Statelor membre, deci implicit şi României, avantaje semnificative.
EnglishLastly, again by implication, a reduction in the cost of residential heating to be paid by citizens.
Mai apoi, tot implicit, reducerea costurilor cu încălzirea locuinţei pe care le au de suportat cetăţenii.
EnglishSecondly, by implication, a reduction in energy imports.
Apoi, implicit, reducerea importurilor de energie.
EnglishHowever, we reject the implication that the EU should replace Member States as the major actor in the process.
Totuşi, respingem concluzia că UE ar trebui să înlocuiască statele membre, ca actorul major în acest proces.
EnglishThe economic and financial crisis has hit European companies hard, not to mention, by implication, Member States' budgets.
Criza economică şi financiară a afectat grav atât întreprinderile europene, dar, în mod implicit, şi bugetele statelor membre.
EnglishThis is merely a technical amendment or correction that does not alter the report in any way or have any other implication.
Aceasta reprezintă o simplă modificare tehnică sau corecție care nu modifică raportul în niciun fel și nu are alte implicații.
EnglishThe new energy sources from the Caspian Sea, as well as the new routes, can develop the Black Sea region and, by implication, the Danube region.
Noile surse de energie din Marea Caspică, precum şi noile trasee pot dezvolta zona Mării Negre şi, implicit, zona Dunării.
EnglishThe next item is the Commission statement on aid for Pakistan and possible implication for the European industrial sector.
Următorul punct de pe ordinea de zi este declarația Comisiei privind ajutorul pentru Pakistan și posibilele implicații pentru sectorul industrial european.
EnglishThe implication is that the democratic debate on the Treaty is seen as merely playing to the gallery and is not considered to have any significance for the outcome.
Implicaţia constă în faptul că dezbaterea democratică privind tratatul este percepută ca având loc în tribune, şi nu e considerată să aibă vreo semnificaţie asupra soluţiei.
EnglishFollowing our proposals, the agreement for the future ESM clearly states the central role of the Commission in the process, as well as the implication of the European Parliament.
În urma propunerilor noastre, acordul pentru viitorul MES afirmă în mod clar rolul central al Comisiei în acest proces, precum și implicarea Parlamentului European.
EnglishHowever, I reject the direct implication within this report that the European Union should replace the key Member States as the major actor in this particular process.
Totuşi, resping implicaţia directă a acestui raport, conform căreia Uniunea Europeană ar trebui să înlocuiască statele membre cheie, în calitate sa de actor principal în acest proces.
EnglishThis is why the success of the alliance and, by implication, of a democratic Moldova, depends hugely on the support of its European partners.
Situaţia politică este încă fragilă, de aceea, succesul alianţei şi, implicit, al unei Moldove democratice, depinde foarte mult de sprijinul partenerilor săi europeni.
EnglishHowever, one rapporteur has not lost the opportunity to look for yet another pretext for yet further immigration - not just within Europe, but by clear implication from outside Europe.
Cu toate acestea, raportorul nu a pierdut ocazia de a căuta încă un pretext pentru și mai multă imigrare - nu doar în Europa, ci prin implicarea clară din afara Europei.