"I see!" Rumänisch Übersetzung

EN

"I see!" auf Rumänisch

volume_up
I see! {Interj.}
RO

EN I see!
volume_up
{Interjektion}

I see! (auch: oh!, ah!, a)
volume_up
a {Interj.}
It is not mine but I see it as a code for the Council and the European Council.
Nu îmi aparţine, însă eu îl consider a fi un cod pentru Consiliu şi Consiliul European.
Above all, I see the education of children and young people as the solution.
Mai presus de toate, consider că soluţia este educarea copiilor şi a tinerilor.
I see the Innovation Union programme as a programme coming at one minute to midnight.
Văd inițiativa "O Uniune a inovării” ca pe un program adoptat în ultimul ceas.

Ähnliche Übersetzungen für "I see!" auf Rumänisch

I Substantiv
Romanian
I Pronomen
Romanian
to see Verb
see Verb
Romanian

Beispielsätze für "I see!" auf Rumänisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
EnglishI am pleased to see that President Kaczyński of Poland will be signing very soon.
Sunt bucuros să văd că preşedintele Kaczyński al Poloniei va semna foarte curând.
EnglishMr President, I see that now Brussels wants to get its hands on the Internet.
Domnule preşedinte, văd că acum Bruxelles-ul doreşte să pună mâna pe internet.
EnglishI hope we will see the same spirit of cooperation when we draw up the 2011 budget.
Sper că vom vedea același spirit de colaborare și când vom întocmi bugetul pe 2011.
EnglishI see it as just a step, because unfortunately, we have not gone far enough.
Consider că este doar un pas, deoarece, din păcate, nu am mers destul de departe.
EnglishMr Leterme, I see a Presidency team with great passion, and that is to be welcomed.
Domnule Leterme, văd o echipă prezidenţială foarte pasionată şi salut acest lucru.
EnglishI see no reason why we should reconsider the location of the agency in Finland.
Nu văd niciun motiv de ce ar trebui să reconsiderăm amplasarea agenţiei din Finlanda.
EnglishI see the European Union as a family of people who communicate with each other.
În viziunea mea, Uniunea Europeană este o familie de popoare care comunică între ele.
EnglishI see Europe, and the budget in particular, as a very large crude oil tanker.
Consider că Europa, și în special bugetul, este asemenea unui imens tanc petrolier.
EnglishAt the same time, I am disheartened to see how wide the opposition to this is.
În același timp, sunt descurajat să văd cât de mulți se opun acestui lucru.
EnglishI wait to see with interest how the Commission reacts to those proposals.
Aștept cu interes să văd modul în care Comisia reacționează la aceste propuneri.
EnglishThe problem is that here in the West, I see a strange thing, on the one hand ...
Problema este că aici, în Occident, văd un lucru ciudat, pe de o parte...
EnglishI do not see the situation in the same way, as it also concerns democratic problems.
Eu nu văd situaţia în acelaşi mod, deoarece se pun şi probleme de ordin democratic.
EnglishThis is the case in Portugal, for example, where I see it at close hand.
Acesta este, de exemplu, cazul Portugaliei, unde observ acest lucru îndeaproape.
EnglishI want to see a diverse Europe in which every citizen receives protection.
Aş dori să văd o Europă diversă în care fiecare cetăţean să poată primi protecţie.
EnglishI do not see the Doha Round developing at the speed that you are suggesting.
Nu consider că Runda Doha se desfăşoară în ritmul sugerat de dumneavoastră.
EnglishIf I looked into my crystal ball, that is what I would see in years to come.
Dacă m-aş uita într-un glob de cristal, asta aş vedea pentru anii care vin.
EnglishI would like to see the EU attempt to get Turkey to host such a dialogue.
Aș dori să văd că UE încearcă să convingă Turcia să organizeze un astfel de dialog.
EnglishI am pleased with the progress of the negotiations, but I want to see action before then.
Sunt încântat de progresul negocierilor, dar doresc să văd acțiune până atunci.
EnglishI cannot see that making investments in poor countries more expensive is useful.
Nu consider că este util să scumpim investiţiile în ţările mai sărace.