"favorite" Rumänisch Übersetzung

EN

"favorite" auf Rumänisch

RO

EN favorite
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

favorite (auch: favorite, favourite)
Find and install a variety of games from the Windows Store, get more games with the Xbox Games app, or install an old favorite on your PC.
Găsiți și instalați o varietate de jocuri din Magazin Windows, obțineți mai multe jocuri cu aplicația Jocuri Xbox sau instalați un favorit vechi pe PC.

2. Amerikanisches Englisch

favorite (auch: favorite, favourite)
Find and install a variety of games from the Windows Store, get more games with the Xbox Games app, or install an old favorite on your PC.
Găsiți și instalați o varietate de jocuri din Magazin Windows, obțineți mai multe jocuri cu aplicația Jocuri Xbox sau instalați un favorit vechi pe PC.

Synonyme (Englisch) für "favorite":

favorite

Beispielsätze für "favorite" auf Rumänisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishYou'll see your pinned, frequent, and favorite sites above the Address bar.
Veți vedea site-urile fixate, frecvente și preferate, deasupra barei Adrese.
EnglishClick Play Pictures to start the presentation of your favorite pictures.
Faceți clic pe Redare imagini pentru a începe prezentarea imaginilor preferate.
EnglishChoose your favorite theme and Photo Gallery puts it all together for you.
Alegeți-vă tema preferată și Galeria foto va pune totul laolaltă pentru dvs.
EnglishTo change the order of favorites, drag a favorite to a new position in the list.
Pentru a modifica ordinea preferințelor, glisați o preferință într-o nouă poziție din listă.
EnglishOrganizing the Start menu can make it easier to find your favorite programs and folders.
Organizarea meniului Start poate înlesni găsirea programelor și folderelor preferate.
EnglishLets you record and play back up to two favorite key sequences while in a game.
Permite înregistrarea şi redarea a cel mult două secvenţe favorite de taste în timpul unui joc.
EnglishI used to record my favorite shows with a DVR connected to my TV.
Înainte obișnuiam să înregistrez emisiunile preferate cu un DVR conectat la TV.
EnglishYou can assign these keys to open your favorite Web pages, files, or folders.
Puteţi atribui aceste taste pentru a deschide paginile Web, fişierele sau folderele preferate.
EnglishYou can also personalize your lock screen with a favorite photo.
De asemenea, puteți să personalizați ecranul de blocare cu o fotografie preferată.
EnglishThen publish them to any of your favorite blog service providers.
Apoi le publicați la oricare dintre furnizorii preferați de servicii de blog.
EnglishShortcuts to your favorite files can appear alongside your programs.
Comenzile rapide la fișierele preferate pot apărea împreună cu programele.
EnglishIn Internet Explorer 7, go to the webpage you want to save as a favorite.
În Internet Explorer 7, deplasați-vă la pagina Web pe care doriți s-o salvați ca preferință.
EnglishIn Internet Explorer 8, go to the webpage you want to save as a favorite.
În Internet Explorer 8, deplasaţi-vă la pagina Web pe care doriţi să o salvaţi ca preferinţă.
EnglishFinding that favorite photo from your party five years ago can be a daunting task.
Găsirea unei fotografii preferate de la o petrecere de acum cinci ani poate fi o sarcină dificilă.
EnglishIf you think you'll use a folder frequently, drag it to the Favorite Links area.
În cazul în care considerați că veți utiliza un folder frecvent, glisați-l în zona Linkuri preferate.
EnglishSpeedy access to your favorite pictures, songs, websites, and documents.
O suită de programe deosebite într-o singură descărcare gratuită.
EnglishClick the check box next to your favorite channels, and then click Save.
Faceți clic pe caseta de selectare din dreptul canalelor preferate, apoi faceți clic pe Salvare.
EnglishIn the Organize Favorites dialog box, you'll see a list of your favorite links and folders.
În caseta de dialog Organizare Preferințe, veți vedea o listă cu linkurile și folderele preferate.
EnglishYou can watch live TV, automatically record your favorite TV shows, and much more.
Aveţi posibilitatea să urmăriţi emisiuni TV, să înregistraţi automat emisiunile TV preferate şi multe altele.
EnglishWith Internet Explorer 10, you can quickly switch between tabs and access your favorite sites.
Cu Internet Explorer 10, puteți să comutați rapid între file și să accesați site-urile preferate.