"detention" Rumänisch Übersetzung

EN

"detention" auf Rumänisch

volume_up
detent {Subst.}

EN detention
volume_up
{Substantiv}

detention

Synonyme (Englisch) für "detention":

detention
detent

Beispielsätze für "detention" auf Rumänisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI would particularly like to highlight the issue regarding detention policy.
Aş dori să evidenţiez în special problema politicii de luare în custodie publică.
EnglishFor instance, the two teenagers that are still in detention in South Ossetia.
De exemplu, cei doi adolescenţi care sunt deţinuţi în continuare în Osetia de Sud.
EnglishThe detention camp in Guantánamo Bay is a reflection of this tragic situation.
Centrul de detenție de la Guantánamo Bay este o reflectare a acestei situații tragice.
EnglishLast year, I visited the detention centre in the Libyan Desert with Cecilia Malmström.
Anul trecut, am vizitat centrul de detenție din deșertul libian cu Cecilia Malmström.
EnglishIn addition, a large detention camp has been set up in the Negev Desert.
În plus, în deșertul Negev a fost înființat un lagăr de detenție de capacitate mare.
EnglishWe must denounce the detention of prisoners of conscience and demand their release.
Trebuie să denunţăm detenţia prizonierilor de conştiinţă şi să cerem eliberarea acestora.
EnglishAnother recent issue is the detention of another 12 members of the Baha'i religious community.
Alt aspect recent este arestarea altor 12 membri ai comunităţii religioase Baha.
EnglishThe detention conditions are degrading and an affront to human dignity.
Condiţiile de detenţie sunt degradante şi aduc un afront demnităţii umane.
EnglishThe detention of my colleague, Mr Iturgaiz, at Caracas airport cannot be overlooked.
Reţinerea colegului meu, dl Iturgaiz, în aeroportul din Caracas nu poate fi trecut cu vederea.
EnglishHis abduction alongside the detention of the rest of the prisoners in the area is unacceptable.
Răpirea sa, precum şi detenţia celorlalţi prizonieri din regiune sunt inacceptabile.
EnglishThe detention centre was not built to cope with this capacity.
Centrul de detenţie nu a fost construit pentru a face faţă acestei capacităţi.
EnglishThis means, in particular, that they should not be held in detention.
Aceasta înseamnă, în special, că nu trebuie să fie ţinuţi în detenţie.
EnglishA military judge is due to rule on his detention on Tuesday 20 October - i.e. tomorrow.
Un judecător militar urmează să decidă asupra acestei detenţii marţi, 20 octombrie, adică mâine.
EnglishWhat was wrong here, of course, was the detention of those suspected of terrorism or other crimes.
Bineînţeles, a fost greşită reţinerea celor suspectaţi de terorism sau alte infracţiuni.
EnglishThe detention of activists and other repressive measures against protesters are deeply deplorable.
Reținerea activiștilor și alte măsuri împotriva protestatarilor sunt cu totul regretabile.
EnglishTwo of my constituents are currently in detention in Hungary awaiting trial.
Doi dintre alegătorii mei se află în momentul de faţă în detenţie în Ungaria, aşteptând să fie judecaţi.
EnglishDetention on remand and the detention conditions referred to by Mr de Jong are typical examples.
Re-întemniţarea şi condiţiile de detenţie la care s-a referit dl de Jong sunt exemple tipice.
EnglishHaving said that, however, we do not agree with certain clauses, such as those dealing with detention.
Nu suntem însă de acord cu anumite clauze, precum cele privind luarea în custodie publică.
EnglishIt seems that Mr Ben Brik's life is in danger due to his illness and his detention conditions.
Se pare că viaţa dlui Ben Brik este în pericol, din cauza bolii sale şi a condiţiilor de detenţie.
EnglishMoreover, opposition activities within Iran can result in detention.
Mai mult, desfăşurarea de activităţi împotriva regimului în interiorul Iranului poate duce la detenţie.