"contingent" Rumänisch Übersetzung

EN

"contingent" auf Rumänisch

RO

"contingent" auf Englisch

EN contingent
volume_up
{Substantiv}

Beispielsätze für "contingent" auf Rumänisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe cause was not contingent, but structural - and not just in economic terms.
Cauza nu a fost una întâmplătoare, ci una de structură - și nu numai în termeni economici.
EnglishIn another case, a contingent of rubber ducks floated ashore.
În alte cazuri, un contingent de rațe de cauciuc a plutit pe coastă.
EnglishOur final position on the increased allowance will be contingent on the outcome of this evaluation.
Poziţia noastră finală privind majorarea indemnizaţiei va fi condiţionată de rezultatul acestei evaluări.
EnglishMore than 10 000 have taken refuge in Chad, where the peace mission includes a contingent of the Polish Army.
Peste 10.000 de persoane s-au refugiat în Ciad, unde misiunea de pace include un contingent al armatei poloneze.
EnglishFurthermore, State aid must not be made contingent upon political conditions such as the site of investment.
Prin urmare, nu este permis ca ajutoarele de stat să depindă de condiţii politice precum locul de realizare a investiţiei.
EnglishI would like to highlight that the 1 900-strong international contingent includes 200 military and ordinary police from Romania.
Aş vrea să subliniez faptul că dintre cei 1900 de angajaţi internaţionali, 200 sunt jandarmi şi poliţişti români.
EnglishWhen we elect a parliament we entrust it with the safeguarding of our liberties for a temporary and contingent period.
Atunci când alegem un parlament, îi încredinţăm protejarea libertăţilor noastre pentru o perioadă de timp provizorie şi nesigură.
EnglishLadies and gentlemen, President Obama's decision to increase his military contingent by 30 000 troops is very recent.
Doamnelor şi domnilor, este foarte recentă hotărârea preşedintelui Obama de a-şi majora contingentul militar cu 30 000 de soldaţi.
EnglishIn this context, private debt cannot be forgotten, to the extent that it may represent a contingent implicit liability for governments.
În acest context, datoria privată nu poate fi uitată, în măsura în care aceasta poate reprezenta o datorie contingentă implicită pentru guverne.
EnglishThat Europe should cooperate in finding lasting solutions for Yemeni prisoners, the largest contingent left in Guantánamo Bay.
Europa ar trebui să coopereze pentru a găsi soluţii durabile pentru prizonierii yemeniţi, care alcătuiesc cel mai numeros contingent rămas în închisoarea Guantánamo Bay.
EnglishThe operation, action and organisation of parties must be matters of their own choice and must not be contingent upon political sovereign correlations.
Funcționarea, acțiunea și organizarea partidelor trebuie să fie chestiuni la alegerea lor și să nu fie condiționate de corelări politice independente.
EnglishThey are their temporary and contingent custodians and, if they want to alienate power from Westminster, they should have the courtesy to ask our permission.
Ei sunt păstrătorii temporari și întâmplători ai acestora și, dacă vor să îndepărteze puterea de la Westminster, ar trebui să aibă bunul simț să ne ceară acordul.
EnglishMoreover, France's membership of the integrated structure will oblige it to reinforce its contingent in Afghanistan, even though it already has 3 300 men on the ground.
În plus, aderarea Franţei la structurile integrate va atrage obligaţia de a suplimenta contingentul din Afganistan, deşi acesta cuprinde deja peste 3 300 de soldaţi pe teren.
EnglishI also hope that we can go further and ensure that the information in the register for financial contingent liabilities or ownership becomes mandatory rather than voluntary, as it is at the moment.
Mai sper că putem merge mai departe, asigurându-ne că informațiile din registrul privind datoriile contingente sau proprietatea devin obligatorii, nu voluntare, cum sunt în prezent.