EN close
volume_up
{Substantiv}

close (auch: cessation, death, end, ending)
As this debate draws to a close, a number of primary evaluations have become clear.
Pe măsură ce se apropie de sfârşit dezbaterea, devin clare o serie de concluzii primare.
Finally, and to close, some Members have raised the question of border controls.
În sfârşit, şi pentru a încheia, unii deputaţi au ridicat problema controlului graniţelor.
But, as the preparation of the Copenhagen conference draws to its close, the pressure grows.
Dar, pe măsură ce pregătirile pentru conferinţa de la Copenhaga se apropie de sfârşit, creşte presiunea.
close (auch: end)

Beispielsätze für "close" auf Rumänisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishClose all other media programs that might be using the codec, and then try again.
Închideți toate programele media care utilizează codecul, apoi încercați din nou.
EnglishIf you close the program, but the file still won't delete, restart your computer.
Dacă închideți programul, dar fișierul tot nu se va șterge, reporniți computerul.
EnglishWe need a close partnership with the Commission, but we do not need collusion.
Avem nevoie de o colaborare strânsă cu Comisia, dar nu avem nevoie de coluziune.
EnglishClose any desktop apps you have open – this will prompt you to save your work.
Închideți aplicațiile desktop deschise - vi se va solicita să vă salvați munca.
EnglishLet us hope that it will be a step towards a social Europe close to the people.
Să sperăm că acesta va fi un pas către o Europă socială apropiată de cetăţeni.
EnglishTake a close look at the service and you find that it does not need more money.
Priviți cu atenție serviciul și veți constata că acesta nu necesită mai mulți bani.
EnglishClose all other media programs that are using the decoder, and then try again.
Închideţi toate programele media care utilizează decodorul, apoi încercaţi din nou.
EnglishClose any desktop apps you have open—this will prompt you to save your work.
Închideți aplicațiile desktop deschise - vi se va solicita să vă salvați munca.
EnglishClose the keyboard by tapping outside the text box or by using the keyboard icon.
Închideți tastatura atingând în afara casetei text sau folosind pictograma tastatură.
EnglishI do not wish to close them, but I do hope that we are able to do so at some point.
Nu doresc să le închid, însă sper să putem face acest lucru la un moment dat.
EnglishHe has drafted a sound report in close cooperation with the shadow rapporteurs.
A elaborat un raport solid, în strânsă cooperare cu raportorii alternativi.
EnglishThe authors of the strategy mention the need for close cooperation with Russia.
Autorii strategiei menţionează necesitatea unei strânse cooperări cu Rusia.
EnglishI will close with the words of my late countryman Mr Justice Asprey: 'Reform?
Voi încheia cu cuvintele regretatului meu concetăţean, dl Justice Asprey: "Reformă?
EnglishThe EU must provide close support and assistance for this stabilisation process.
UE trebuie să furnizeze sprijin şi asistenţă fermă pentru acest proces de stabilizare.
EnglishI shall single out the latter point, as it is particularly close to my heart.
Voi dezvolta ultimul aspect, deoarece sunt deosebit de ataşată de această problemă.
EnglishNature's attention to detail is in stunning display in these incredible close-ups.
Atenția la detaliu a naturii este foarte evidentă în aceste prim-planuri incredibile.
EnglishClose cooperation is undoubtedly needed in order to combat illegal immigration.
Fără îndoială, este necesară o cooperare strânsă pentru combaterea imigraţiei ilegale.
EnglishThis is the case in Portugal, for example, where I see it at close hand.
Acesta este, de exemplu, cazul Portugaliei, unde observ acest lucru îndeaproape.
EnglishI offer my services to the Commissioner for close cooperation in the future, too.
Stau la dispoziţia dlui comisar pentru o colaborare strânsă şi în viitor.
EnglishI do, however, intend to keep an extremely close eye on its implementation.
Intenţionez, în orice caz, să urmăresc îndeaproape procesul de implementare.