"arrogance" Rumänisch Übersetzung

EN

"arrogance" auf Rumänisch

EN arrogance
volume_up
{Substantiv}

arrogance (auch: chutzpa, haughtiness)
This is arrogance towards the democratic ground rules.
Acest lucru reprezintă o aroganţă faţă de regulile de bază ale democraţiei.
What arrogance to claim that integration only catches on in the well-educated sections of society.
Ce aroganţă să se afirme că ideea integrării are ecou doar în segmentele educate ale societăţii.
The arrogance with which the subject of Turkey's accession is being handled is reflected in this procedure.
Aroganţa cu care se discută subiectul aderării Turciei se reflectă în această procedură.
arrogance (auch: conceit, haughtiness, morgue, mortuary)
arrogance (auch: haughtiness, jactitation)
arrogance (auch: haughtiness, vanity)
volume_up
mândrie {f} (trufie)

Synonyme (Englisch) für "arrogance":

arrogance

Beispielsätze für "arrogance" auf Rumänisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThat leaves me with question three: how about having penalties for stupidity and the sin of arrogance?
Asta mă duce la cea de-a treia întrebare: ce spuneți despre penalizări pentru prostie și aroganță?
EnglishPolitical commentators have drawn attention to the undemocratic methods and arrogance of the EU political elite.
Analiştii politici au atras atenţia asupra metodelor nedemocratice şi aroganţei elitei politice a UE.
EnglishAnd I ask her for less arrogance and more diligence.
Și îi cer mai puțină aroganță și mai multă sârguință.
EnglishThere is no way I can support such arrogance.
În niciun caz nu pot sprijini o astfel de aroganță.
EnglishThis is a brazen expression of the arrogance of power!
Este expresia cinică a aroganţei puterii!
EnglishOur failure not to take this into account bears witness to our profound arrogance and alienation from the world.
Incapacitatea noastră de a lua în considerare acest lucru dă dovada aroganţei noastre profunde şi înstrăinării de restul lumii.
EnglishIt sounded like arrogance to me.
EnglishWhat shocked me was not the arrogance or the disconnection from reality, or even the disdain for public opinion, but the flagrancy.
Ceea ce m-a șocat nu a fost aroganța sau deconectarea de la realitate, sau chiar disprețul față de opinia publică, ci caracterul flagrant.
EnglishThe protests were ignited by the problems that most often stoke social discontent - poverty, despair and the arrogance of the authorities.
Protestele au fost stârnite de problemele care vizează cel mai adesea nemulțumirea socială - sărăcia, disperarea și aroganța autorităților.
EnglishDespite a certain timidity and arrogance on the part of the Council with regard to this crisis, I believe we need to show this cohesion.
În ciuda unei anume timidități și aroganțe din partea Consiliului cu privire la această criză, cred că trebuie să manifestăm această coeziune.
EnglishWe even saw President Lukashenko confronting the international media with profound arrogance, following the repression of the demonstrations in December.
În urma represiunii demonstrațiilor din decembrie, l-am văzut pe președintele Lukașenko înfruntând presa internațională cu o aroganță profundă.
EnglishThis is an outrageous crime against democratic principles and an equally outrageous example of the arrogance of power that characterises cooperation in the EU.
Aceasta este o crimă îngrozitoare împotriva principiilor democratice şi un exemplu inadmisibil al aroganţei puterii care caracterizează cooperarea în cadrul UE.
EnglishI feel that this paragraph displays a dangerous arrogance; the EU is the sum of all its parts and the importance of all European economies is equal, regardless of size.
Cred că acest alineat afișează o aroganță periculoasă; UE este suma tuturor părților sale și importanța tuturor economiilor europene este egală, indiferent de dimensiune.
English. - Madam President, the case of Manuel Rosales is another example of the arrogance and paranoid behaviour sometimes exhibited by the increasingly more authoritarian Government of Venezuela.
autor. - Dnă preşedintă, cazul lui Manuel Rosales este un alt exemplu al aroganţei şi al comportamentului paranoic demonstrat uneori de guvernul venezuelean, din ce în ce mai autoritar.