"arrest" Rumänisch Übersetzung

EN

"arrest" auf Rumänisch

volume_up
arrest {Subst.}

EN arrest
volume_up
{Substantiv}

This is absolutely essential to accompany the European arrest warrant.
Este absolut esenţial ca acesta să însoţească mandatul european de arestare.
The European Arrest Warrant is a gross miscarriage of justice in itself.
Mandatul european de arestare este el însuşi o eroare gravă a justiţiei.
On this occasion, Poland made use of the European Arrest Warrant.
Cu această ocazie, Polonia a utilizat mandatul european de arestare.
arrest (auch: committal, imprisonment)
He was detained and is still under arrest, as far as anyone knows.
Acesta fost reţinut şi, din câte se ştie, este în continuare în arest.
She has already been freed before and then put under house arrest again.
Ea a mai fost eliberată anterior, fiind mai apoi condamnată din nou la arest la domiciliu.
The European arrest warrant, operational since January 2004, is intended to replace long extradition procedures.
Mandatul de arest european , în uz din ianuarie 2004, este folosit pentru a înlocui procedurile îndelungate de extrădare.
arrest (auch: imprisonment)

Beispielsätze für "arrest" auf Rumänisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe rescue packages were only able to arrest the downward spiral in the short term.
Pachetele de salvare nu au putut decât să oprească spirala descendentă pe termen scurt.
EnglishThe current trend is to arrest people for expressing political views.
Arestările pentru opiniile politice exprimate sunt un fenomen curent.
EnglishAnna-Maria Gomes asked about the recent arrest of the opposition activist Mrs Bertukan.
Anna-Maria Gomes a întrebat despre arestarea recentă a dnei Bertukan, care activează în opoziţie.
EnglishAction point for Europe: lift the house arrest on Dr Fan.
Direcție de acțiune pentru Europa: ridicarea arestului la domiciliu impus pentru Dr Fan.
EnglishThe arrest of 700 individuals, including all the presidential candidates, is not worthy of comment.
Arestarea a 700 de persoane, inclusiv a tuturor candidaților la președinție, nu merită niciun comentariu.
English. - I welcome the release of Aung San Suu Kyi from house arrest by the Burmese authorities.
în scris. - Salut eliberarea de către autoritățile birmaneze a lui Aung San Suu Kyi din arestul la domiciliu.
EnglishMr Al Hassani is a human rights defender and one might suspect that his arrest is politically motivated.
Dl Al Hassani este un apărător al drepturilor omului și s-ar putea bănui că arestarea sa este motivată politic.
EnglishThe abduction and arrest of journalists must end.
Răpirea şi arestarea jurnaliştilor trebuie să înceteze.
EnglishThe arrest of the two leaders of the opposition, Mr Mousavi and Mr Karoubi, is the most obvious proof of this.
Arestarea celor doi lideri ai opoziției, dl Mousavi și dl Karoubi este cea mai evidentă dovadă a acestui lucru.
EnglishThe Tehran regime is firmly opposed to change, with its suppression of demonstrations and arrest of the movement's leaders.
Regimul de la Teheran se opune ferm schimbării, înăbușind demonstrațiile și arestând liderii mișcării.
English. - Mr President, I condemn the arrest of Ai Weiwei and call for his immediate release.
în numele Grupului GUE/NGL. - Dle președinte, condamn arestarea lui Ai Weiwei și solicit eliberarea lui urgentă.
EnglishRecent events, such as the trial of Mr Khordorkovsky and the arrest of demonstrators are clear examples of this.
Evenimente recente, precum procesul dlui Khordorkovsky și arestarea manifestanților constituie exemple clare în acest sens.
EnglishThere is indignation about the demonstrative arrest of the mayor of the City of Strumitsa and of other politicians.
Există o stare de indignare cu privire la arestarea demonstrativă a primarului oraşului Strumitsa şi a altor politicieni.
EnglishKaradžić's arrest has proved that there is no impunity for such monstrous crimes as those against humanity.
Arestarea lui Karadžić a dovedit că nu există nicio impunitate pentru astfel de crime monstruoase, cum sunt cele împotriva umanităţii.
EnglishThat means there is a chance, if this continues, that events similar to the arrest of Mr Nemtsov could happen in 2011.
Cu alte cuvinte, dacă lucrurile vor continua, există şanse ca în 2011 să asistăm la evenimente similare arestării dlui Nemtsov.
EnglishThe arrest and continued detention of Presidential candidates as well as the violence shown to protesters must be condemned.
Arestarea şi detenţia continuă a candidaţilor la preşedinţie, precum şi violenţele faţă de protestatari trebuie condamnate.
EnglishThere is a second piece of disturbing news: the arrest in Cuba of 30 participants in a demonstration by the 'Ladies in White' group.
Există o a doua știre neplăcută: arestarea în Cuba a 30 de participanți la o demonstrație a grupului "Ladies in White”.
EnglishWhatever the background, we do not send in the military to arrest the elected president of a country and send him abroad.
Indiferent de împrejurări, nu putem trimite armata să aresteze preşedintele ales al unei ţări şi nu-l putem trimite în străinătate.
EnglishThe British courts cannot now protect British citizens from unjust arrest and imprisonment by foreign courts.
În prezent, instanţele britanice nu îi pot proteja pe cetăţenii britanici împotriva arestărilor şi încarcerărilor abuzive de către instanţe străine.
EnglishIt remains a valid title for the arrest of the person concerned in the issuing Member State and indeed in any other Member State.
El rămâne un titlu valabil pentru arestarea persoanei în cauză în statul membru emitent şi, într-adevăr, în orice alt stat membru.