"am able to" Rumänisch Übersetzung

EN

"am able to" auf Rumänisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "am able to" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "am able to" auf Rumänisch

to be Verb
able Adjektiv
to Präposition

Beispielsätze für "am able to" auf Rumänisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThat, then, is what I am able to tell you; it is what I have just told you and what I am committed to.
Aceasta este ceea ce pot să vă spun. Acestea sunt convingerile pe care mi le asum.
EnglishThat is also why I am able to say to the Member States that we are supporting social investment.
De asemenea, din acest motiv pot spune statelor membre că susţinem investiţiile în sectorul social.
EnglishMr President, that is all I am able to say on this matter.
Dle Președinte, este tot ceea ce pot să spun pe această temă.
EnglishThose are the answers I am able to give at this stage.
Acestea sunt răspunsurile pe care le pot da în acest stadiu.
EnglishOn behalf of the Commission, I am able to agree to all of the amendments tabled by the rapporteur, Mrs Roth-Behrendt.
În numele Comisiei, pot să accept toate amendamentele propuse de raportoare, doamna Roth-Behrendt.
EnglishThat is as much as I am able to say.
EnglishThat is why I am able to accept the compromise amendments tabled by the rapporteur, as there are extra measures for performers.
De aceea pot accepta amendamentele de compromis înaintate de raportor, deoarece există măsuri suplimentare pentru interpreţi.
EnglishThat is what I am able to say.
EnglishI do hope that you will feel able to contact my office with issues of concern and indeed to attend the meetings where I am able to come and speak.
Sper că veți lua legătura cu biroul meu în legătură cu probleme de interes și că veți putea participa la întrunirile la care voi avea posibilitatea să asist și să iau cuvântul.
EnglishHowever, I am aware that this proposal originates with the Committee on International Trade, whose criteria relating to several issues are very different from those that I am able to have.
Totuși, știu că această propunere a fost făcută de Comisia pentru comerț internațional, ale cărei criterii referitoare la o serie de aspecte sunt foarte diferite de cele ale mele.

Lerne weitere Wörter

English
  • am able to

Weitere Übersetzungen im bab.la Französisch-Deutsch Wörterbuch.