"abortion" Rumänisch Übersetzung

EN

"abortion" auf Rumänisch

EN abortion
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

abortion (auch: curettage, curettement)
abortion (auch: scrub)

2. Medizin

abortion (auch: miscarriage)
A positive attitude to abortion is inconceivable to me.
Pentru mine, o atitudine pozitivă faţă de avort este ceva de neconceput.
This is an indirect attack on the right to abortion
Acesta este un atac indirect la adresa dreptului la avort.
I only disagree with those aspects which refer to abortion.
Singurele aspecte cu care nu sunt de acord sunt cele referitoare la avort.

Synonyme (Englisch) für "abortion":

abortion

Beispielsätze für "abortion" auf Rumänisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThis does not change the fact that abortion means killing an unborn child.
Acest lucru nu schimbă faptul că avortul înseamnă uciderea unui copil nenăscut.
EnglishNevertheless, of great concern is paragraph 6 which deals with abortion.
Cu toate acestea, cel mai îngrijorător este punctul 6 care abordează avortul.
EnglishI am persuaded that how we view abortion is our own internal matter.
Sunt convins că modul în care vedem avortul este o problemă de politică internă.
EnglishThe WHO and some non-governmental organisations use this term to support abortion.
OMS şi unele organizaţii neguvernamentale utilizează acest termen pentru a susţine avortul.
EnglishHowever, I voted against the report, owing to its pro-abortion stance.
Totuşi, am votat împotriva acestui raport din cauza atitudinii favorabile avortului.
EnglishAbortion in the world is a real tragedy, but it is a real tragedy in our Europe too!
Avortul este o problemă cu adevărat tragică în lume, dar şi în Europa!
EnglishFor this reason it is exploited by some groups in support of abortion.
Din acest motiv, este exploatat de unele grupuri în sprijinul avortului.
EnglishIt also includes abortion, which has no place in children's rights.
Acesta include şi avortul, care nu-şi are locul în drepturile copilului.
EnglishHowever, abortion comes solely within the competence of the Member States.
Totuşi, avortul intră exclusiv în competenţa statelor membre.
EnglishThe rapporteur also insists on women having access free of charge to consultation on abortion.
Raportorul insistă, de asemenea, ca femeile să aibă acces gratuit la consultaţii privind avortul.
EnglishNot to fund coercive abortion.
A votat împotriva unui amendament împotriva finanțării infanticidului, împotriva finanțării avortului coercitiv.
Englishthe right to life, with the promotion of abortion and euthanasia;
dreptul la viaţă, pentru că promovează avortul şi eutanasia;
EnglishIn countries where the legislation allows abortion, the Commission will also support these programmes.
În ţările în care legislaţia permite avortul, Comisia va susţine, de asemenea, aceste programe.
EnglishIn countries where women have the right to choose abortion, this rate fluctuates at around 200.
În ţările în care femeile au dreptul de a alege avortul, acest procent fluctuează în jurul valorii de 200.
EnglishLet us have this sort of discussion and see what we can do to stop this gender-based abortion.
Haideți să purtăm acest fel de discuții și să vedem ce putem face pentru a opri aceste avorturi bazate pe gen.
EnglishThis very clearly means that contraception and abortion must be made as accessible as possible to women.
Asta înseamnă că avortul şi contracepţia trebuie să devină cât se poate de disponibile pentru femei.
EnglishThe report also emphasises that women must have access free of charge to consultation on abortion.
Raportul subliniază, de asemenea, că femeile trebuie să aibă acces gratuit la consultaţii privind avortul.
EnglishNevertheless, I do not agree with associating the fight against HIV with a sensitive issue like abortion.
Cu toate acestea, nu sunt de acord cu asocierea luptei împotriva HIV cu o problemă delicată cum este avortul.
EnglishReproductive health organisations support abortion as one of the ways of controlling the birth rate.
Organizaţiile care activează în domeniul sănătăţii reproducerii susţin avortul ca metodă de control al natalităţii.
EnglishIn my country, abortion is not understood in this way.
În ţara mea, avortul nu este înţeles în acest mod.