"yours" Polnisch Übersetzung

EN

"yours" auf Polnisch

volume_up
your {Pron.}

EN yours
volume_up
{Pronomen}

yours (auch: your, thy)
volume_up
twój {Pron.}
Herbatniki są słodkie, ale twój nie.
You look out on the world and it is already yours'.
Spoglądasz na świat, a on jest już Twój”.
I've taken the first step and I now wait for yours.
Zrobiłam pierwszy krok i teraz czekam na twój.
yours (auch: your, thy)
volume_up
wasz {Pron.}
So, this little thingamajig has a genome that's 200 times the size of yours.
Więc takie małe ustrojstwo ma genom 200 razy większy niż Wasz.
Czy jest naprawdę wasz?"
Mr President, ladies and gentlemen, Mr Maystadt, fellow countrymen, we need a bank like yours.
Potrzebujemy takiego banku jak wasz.
yours (auch: your, thy)
volume_up
pański {Pron.}
Since yours is a small country, you might be able to diagnose why we never arrive at solutions.
Ponieważ pański kraj jest niewielki, może mógłby pan postawić diagnozę, dlaczego nigdy nie udaje nam się ustalić rozwiązań.
Not yours of course, Prime Minister; I acknowledge that, in the 1980s, it was not your government.
Oczywiście nie pańskie, panie premierze; przyznaję, że w latach 80. to nie był pański rząd.
We have always said so and if this has not been relayed to you, it is not our problem, but yours.
Zawsze tak twierdziliśmy, a jeśli panu tego nie przekazano, to nie nasz, lecz pański problem.

Beispielsätze für "yours" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThat is why we will do everything we can to support this great endeavour of yours.
I dlatego zrobimy, co w naszej mocy, aby wesprzeć europejskie dążenia.
EnglishVotes can't go missing because then you won't find yours when you look for it.
Głosy nie mogą znikać, ponieważ nie będziesz w stanie znaleźć swojego.
EnglishThere is no mention of this either in the Commission's proposal or in yours.
Kwestia ta nie jest poruszana ani we wniosku Komisji Europejskiej, ani w pana sprawozdaniu.
EnglishIt has to be said, yours is a country that is experiencing problems.
Trzeba to powiedzieć, że Hiszpania znajduje się wśród krajów dotkniętych problemami.
EnglishEven if I suffered from such modesty as yours, I would not need this advice.
Nawet, gdybym był tak skromny, jak pan, nie potrzebowałbym tych rad.
EnglishI will therefore report back on my side; please pass on the information on yours.
Zatem zajmę się tą kwestią ze swojej strony i proszę o przekazanie jej do przewodniczących grup.
EnglishFor they refreshed my spirit and yours: acknowledge ye therefore them that are such.
Ochłodzili bowiem ducha mego i waszego; znajcież tedy takowych.
EnglishIt may harm them, even if their symptoms are the same as yours.
Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy
EnglishI believe that it is also a concern of yours to have candidates who offer this possibility.
Uważam, że pana zadaniem jest wyłonienie odpowiednich kandydatek.
EnglishSo, the problem is, yours and mine, all of our systems are changing.
Więc problem jest taki, że wszystkie nasze systemy się zmieniają.
EnglishWhether your friends know each other has not just to do with their genes, but with yours.
To czy wasi znajomi się znają wzajemnie ma do czynienia nie tylko z ich genami, ale także waszymi.
EnglishI mean everybody's opinions, including yours, of course.
Mówię tu o opiniach wszystkich osób, w tym, oczywiście, o państwa opiniach.
EnglishIt may harm them, even if their symptoms are the same as yours.
może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
EnglishIt may harm them, even if their ng symptoms are the same as yours. lo
zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same. y
EnglishIf you are not worth yours, then you have my sympathy.
Jeżeli pan nie jest ich wart, proszę przyjąć ode mnie wyrazy współczucia.
English. ~~~ Not yours, of course -- other people's.
Opowiem wam trochę na temat irracjonalnego zachowania Oczywiście nie waszego, tylko innych ludzi.
Englishmay harm them, even if their symptoms are the same as yours.
może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.
Englishharm them even if their symptoms are the same as yours.
zaszkodzi, nawet je li wyst puj u nich takie same objawy chorobowe.
EnglishNot the sort that we have in my country or in yours.
Na pewno nie taki rząd, jaki mamy w moim kraju, czy w Państwa krajach.
Englishmay harm them, even if their symptoms are the same as yours.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku