"with mischief" Polnisch Übersetzung

EN

"with mischief" auf Polnisch

EN with mischief
volume_up
{Adverb}

with mischief (auch: whimsically, archly)

Ähnliche Übersetzungen für "with mischief" auf Polnisch

with Präposition
with
mischief Substantiv

Beispielsätze für "with mischief" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishA worthless man deviseth mischief; And in his lips there is as a scorching fire.
Człowiek niezbożny wykopuje złe, a w wargach jego jako ogień pałający.
EnglishThere shall no mischief happen to the righteous; But the wicked shall be filled with evil.
Nie spotka sprawiedliwego żadne nieszczęście; ale niezbożnicy pełni będą złego.
EnglishMaybe some urban youths did mischief to his vehicle during that time frame.
Może właśnie wtedy, jacyś miejscowi chuligani uszkodzili jego samochód.
EnglishA heart that deviseth wicked purposes, Feet that are swift in running to mischief,
Serca, które knuje myśli złe; nóg, które się kwapią bieżeć ku złemu;
EnglishThey conceive mischief, and bring forth iniquity, And their heart prepareth deceit.
Poczęli kłopot, a porodzili nieprawość; a żywot ich gotuje zdradę.
EnglishShall the throne of wickedness have fellowship with thee, Which frameth mischief by statute?
Izali z tobą towarzyszy stolica nieprawości tych, którzy stanowią krzywdę miasto prawa?
EnglishFor their heart studieth oppression, And their lips talk of mischief.
Albowiem serce ich myśli o drapiestwie, a wargi ich mówią o uciśnieniu.
EnglishBehold, he travaileth with iniquity; Yea, he hath conceived mischief, and brought forth falsehood.
Zgotował nań broń śmiertelną, a strzały swoje na prześladowników przyprawił.
EnglishHappy is the man that feareth alway; But he that hardeneth his heart shall fall into mischief.
Błogosławiony człowiek, który się zawsze boi; ale kto zatwardza serce swoje, wpada w złe.
EnglishHe that hath a wayward heart findeth no good; And he that hath a perverse tongue falleth into mischief.
Przewrotny w sercu nie znajduje dobrego; a kto jest przewrotnego języka, wpadnie we złe.
EnglishHis mischief shall return upon his own head, And his violence shall come down upon his own pate.
Kopał dół, i wykopał go; ale wpadnie w dół, który sam uczynił.
EnglishAnd there are six long days of mischief for them before you get them again.
Potem sześć długich dni oczekiwania na następną.
EnglishHis mouth is full of cursing and deceit and oppression: Under his tongue is mischief and iniquity.
Usta jego pełne są złorzeczeństwa, i chytrości, i zdrady; pod językiem jego uprzykrzenie i nieprawość.
EnglishHe that deviseth to do evil, Men shall call him a mischief-maker.
Kto myśli źle czynić, tego złośliwym zwać będą.
EnglishAnd Samson said unto them, This time shall I be blameless in regard of the Philistines, when I do them a mischief.
I odpowiedział im Samson: Już teraz nie będę winien napotem Filistynom, choć im uczynię co złego.
EnglishWhy boastest thou thyself in mischief, O mighty man?
Przedniejszemu śpiewakowi pieśń Dawidowa nauczająca.
EnglishNone sueth in righteousness, and none pleadeth in truth: they trust in vanity, and speak lies; they conceive mischief, and bring forth iniquity.
Niemasz ktoby się zastawiał o sprawiedliwość, ani jest ktoby się zasadzał o prawdę.
EnglishAs for the head of those that compass me about, Let the mischief of their own lips cover them.
EnglishDay and night they go about it upon the walls thereof: Iniquity also and mischief are in the midst of it.
EnglishAnd David knew that Saul was devising mischief against him; and he said to Abiathar the priest, Bring hither the ephod.
Co gdy wzwiedział Dawid, iż Saul potajemnie przeciw niemu myślał wszystko złe, tedy rzekł do Abijatara kapłana: Włóż na się efod.