"win-win situation" Polnisch Übersetzung

EN

"win-win situation" auf Polnisch

EN win-win situation
volume_up
{Substantiv}

Może to być sytuacja, w której nie ma przegranych.
win-win situation

Beispielsätze für "win-win situation" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe latter have resulted in a win-win situation for all interested parties.
Spowodowały one sytuację, w której wygrywają wszystkie zainteresowane strony.
EnglishThe PPE-DE Group's final assessment must deliver a win-win situation.
Końcowa ocena grupy PPE-DE musi doprowadzić do sytuacji korzystnej dla wszystkich stron.
EnglishIt is a win-win-win situation that starts the food economy moving.
To sytuacja, w której wszyscy wygrywają, a ekonomia żywnościowa zaczyna się rozkręcać.
EnglishThat is always a win-win situation for people from third countries within Europe.
W takiej sytuacji zawsze zyskują obie strony, także ludność z krajów trzecich przebywająca w Europie.
EnglishSo I think voting and agreeing ITER should be a win-win situation for all of us.
Sądzę więc, że głosowanie i porozumienie w sprawie ITER powinny oznaczać sytuację korzystną dla nas wszystkich.
EnglishBoth partners have to be joined together for a long period in order to achieve a win-win situation.
Oboje partnerów musi być ze sobą związanych przez długi czas, aby czerpać obustronne korzyści.
EnglishThe main advantage offered by this regulation is that it provides a win-win situation.
Główną zaletą przedmiotowego uregulowania jest to, że daje ono szansę odniesienia korzyści przez obie strony.
EnglishMost of us will agree that this is a win-win situation.
Długo na to czekaliśmy. Większość z nas zgodzi się, że jest to umowa obustronnie korzystna.
EnglishI would emphasise that we need it to be a win-win situation.
Pragnę podkreślić, że wygrać na tym muszą obydwie strony.
EnglishBut if this can be made to work, it cannot just be a win-win situation.
Ale jeśli to porozumienie ma zadziałać, nie może to być jedynie sytuacja "win-win”, w której obie strony wygrywają.
EnglishThis package could result in a win-win situation, which would enable everyone to benefit.
EnglishIt can be a win-win-win situation, because it can advance the cause of the Millennium Development Goals.
Może to być sytuacja "win-win-win”, bo dzięki temu można przyspieszyć osiągnięcie milenijnych celów rozwoju.
EnglishIn the public's eyes, it is only worth having the single market if it puts them in a win-win situation.
W oczach opinii publicznej warto jest mieć wolny rynek tylko wówczas, gdy przynosi jednoznacznie wygraną sytuację.
EnglishI believe it is also possible to reach this win-win situation based on political will and far less prejudice.
Jestem przekonana, że korzyści dla obu stron można osiągnąć dzięki woli politycznej i ograniczeniu uprzedzeń.
EnglishI think we are aware that, as someone said, it must become a 'win-win' situation for Europe.
Myślę, że jesteśmy świadomi, jak ktoś powiedział, że w Europie musi zaistnieć sytuacja, w której obydwie strony są zwycięzcami.
EnglishTo borrow an expression from the business world, this can rightly be termed a win-win situation.
Zapożyczając określenie ze świata gospodarki, taką sytuację rzeczywiście można nazwać korzystną dla wszystkich stron ("win-win").
EnglishThis can be a win-win situation.
Może to być sytuacja, w której nie ma przegranych.
EnglishI agree with Mr Papastamkos: free trade on this basis can be a win-win situation for all participants.
Podzielam opinię pana posła Papastamkosa, że wolny handel oparty na takich podstawach może przynieść wzajemne korzyści wszystkim uczestnikom.
EnglishSo it is a deal worth doing, and, if we can get it right, I think it is a win-win situation.
Dlatego warto jest zawrzeć to porozumienie, i o ile wszystko się powiedzie, będziemy mieli moim zdaniem do czynienia z sytuacją korzystną dla obu stron.
EnglishThe additional measures listed in the report are necessary in order to turn a demographic development into a 'win-win' situation.
Konieczne są dodatkowe środki wymienione w sprawozdaniu, aby rozwój demograficzny był korzystny dla wszystkich stron.