EN watch
volume_up
{Substantiv}

watch (auch: timepiece)
Or an expensive watch, so you can impress people -- "Oh gee, I didn't know you had that watch."
Czy też drogi zegarek, żeby móc robić wrażenie na ludziach którzy mówią "o kurcze, nie wiedziałem, że masz ten zegarek.
OK, this is a watch that my girlfriend gave me.
Ritchie: Ok, chciałbym ci coś pokazać, ok, to jest zegarek, który dostałem od dziewczyny.
Or this ad that I read in the New York Times: "Wearing a fine watch speaks loudly of your rank in society.
Albo reklama z New York Times: "Dobry zegarek mówi o twoim miejscu w społeczeństwie.
watch (auch: guard)
Mine eyes anticipated the night-watches, That I might meditate on thy word.
Uprzedzają straż nocną oczy moje, przeto, abym rozmyślał o wyrokach twoich.
They prepare the table, they set the watch, they eat, they drink: rise up, ye princes, anoint the shield.
Przygotuj stół; niech straż na straży będzie; jedz, pij; wstańcie książęta, smarujcie tarcze.
And there were shepherds in the same country abiding in the field, and keeping watch by night over their flock.
A byli pasterze w onej krainie w polu nocujący i straż nocną trzymający nad stadem swojem.
watch (auch: clock, timer, timepiece)
watch (auch: guard, look-out, lookout)
watch (auch: guard)

Beispielsätze für "watch" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishNot one ingredient is found on any known government's banned substance watch list.
Nie znajdziesz żadnego ze składników na jakiejkolwiek liście produktów zakazanych.
EnglishThey can just watch those videos. ~~~ If they're bored, they can go ahead.
Po prostu puszczają filmy, a jak się nudzą to przewijają nieistotne fragmenty.
EnglishAnd I was doing that in the field, so every time I would watch it and think of him.
" Ja to robiłem w praktyce, więc myślę o nim za każdym razem gdy to widzę.
EnglishShall any take him when he is on the watch, Or pierce through his nose with a snare?
Izali z nim będziesz igrał jako z ptaszkiem, a uwiążesz go dziatkom twoim?
EnglishI mean, I watch Oprah mostly when I'm home in Spokane visiting my mother.
Oglądam Oprah głównie, kiedy jestem w domu w Spokane odwiedzając moją matkę.
EnglishPeople are tired of payin ' good money... to watch niggers beat up niggers.
Ludzie są zmęczeni płaceniem za... oglądanie murzynów, bijących murzynów.
EnglishThe idea is that everyone can watch these films in the European Union.
Idea jest taka, żeby filmy te mógł obejrzeć każdy obywatel Unii Europejskiej.
EnglishI watch, and am become like a sparrow That is alone upon the house-top.
Stałem się podobnym pelikanowi na puszczy; jestem jako puhacz na pustyniach.
EnglishSo my page is on quite a few volunteers' watch lists, because it is sometimes vandalized.
Można wejść na określoną stronę Wikipedii i zobaczyć wszystkie nowo utworzone strony.
EnglishAnd in the fourth watch of the night he came unto them, walking upon the sea.
Lecz o czwartej straży nocnej szedł do nich Jezus, chodząc po morzu.
EnglishSoldiers have forced her to watch as her husband was tortured and killed.
Żołnierze siłą zmusili ją aby patrzyła jak torturują i mordują jej męża.
EnglishThe only way to find its outcome is, effectively, just to watch it evolve.
Jedynym sposobem aby otrzymać ostateczny wynik jest, obserwacja jak ten wynik się rozwija.
EnglishAnd sometimes you even watch satellite, CNN, from the United States.
Czasem nawet oglądacie telewizję satelitarną, CNN ze Stanów Zjednoczonych.
EnglishBut now thou numberest my steps: Dost thou not watch over my sin?
Aczkolwiekeś teraz kroki moje obliczył, ani odwłóczysz karania za grzech mój.
EnglishIn Afghanistan, people go to extraordinary lengths to be able to watch this program.
W Afganistanie ludzie muszą daleko iść, żeby obejrzeć ten program.
EnglishAnd at the same time I have to watch I don't inhale my own work, at the same time.
Muszę również uważać, żeby nie wciągnąć z oddechem swojej pracy.
EnglishTwenty years ago we could still laugh if someone bought a 'Rolex watch' for USD 10.
Jeszcze dwadzieścia lat temu mogliśmy się śmiać, gdy ktoś kupował "roleksa” za dziesięć dolarów.
EnglishWe're just going to run through all the old ones and watch them five times because they're so true.
Za to wrócimy do starych nagrań i obejrzymy je pięć razy, bo są takie prawdziwe.
EnglishReal security, security checks, security watch, security clearance.
Prawdziwe bezpieczeństwo, kontrola bezpieczeństwa, wyjście bezpieczeństwa.
EnglishBut the same neuron, in some cases, will fire when I simply watch another person being touched.
Ale ten sam neuron czasami pobudza się gdy tylko patrzymy na osobę dotykaną.