EN vent
volume_up
{Substantiv}

vent (auch: outlet, orifice)
vent (auch: chimney, funnel)
You might film this unbelievable hydrothermal vent, which you think at the time has to be on another planet.
Możecie sfilmować ten niesamowity komin hydrotermalny, myśląc, że musi być na jakiejś innej planecie.
This is what's called a hydrothermal vent.
To komin hydrotermalny.
And the hydrothermal vents were in an acidic environment.
Kominy hydrotermalne znajdowały się w środowisku kwasowym.
vent (auch: valve)
vent (auch: aperture, hole, opening, slot)
Aclasta must not be mixed or given intravenously with any other medication and must be given through a separate vented infusion line at a constant infusion rate.
Preparatu Aclasta nie należy mieszać ani podawać dożylnie z innymi lekami, a do infuzji należy używać zestawu do infuzji wyposażonego w otwór wentylacyjny podając lek ze stałą prędkością.
That solid wall behind it is a pipe chase -- a pipe canyon -- and so it was an opportunity that I seized, because I didn't have to have any protruding ducts or vents or things in this form.
Ta solidna ściana z tyłu to obudowa rury, stanowiło to okazję, z jakiej skorzystałem, ponieważ nie miałem żadnych wystających kanałów czy otworów w takiej formie.
vent (auch: exit, nozzle, opening)
vent (auch: vent window)
vent (auch: release)
And Joshua remains silent as they vented their rage against him.
A Joshua milczy, kiedy oni dają upust swojej wściekłości.
And he can't understand how this barbarism can be tolerated, and he vents his frustrations.
. ~~~ Daje upust swojej frustracji.
vent (auch: inlet, opening)
Aclasta must not be mixed or given intravenously with any other medication and must be given through a separate vented infusion line at a constant infusion rate.
Preparatu Aclasta nie należy mieszać ani podawać dożylnie z innymi lekami, a do infuzji należy używać zestawu do infuzji wyposażonego w otwór wentylacyjny podając lek ze stałą prędkością.
vent

Synonyme (Englisch) für "vent":

vent

Beispielsätze für "vent" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishBehold, my breast is as wine which hath no vent; Like new wine-skins it is ready to burst.
Oto żywot mój jest jako moszcz bez oddechu, a jako beczka nowa rozpękłby się.
EnglishAnd there's a whole new hydrothermal vent community that has been formed.
Wokół komina hydrotermalnego tworzy się następna społeczność zwierząt.
EnglishThere are a number of groups that are proposing that life evolved at these vent sites.
Istnieje pogląd, że życie powstało przy kominach. ~~~ Istnieje pogląd, że życie powstało przy kominach.
EnglishHere's a tiny, little vent that's come out of the side of that pillar.
Oblepiły kamienną ścianę i zjadają z niej bakterie.
EnglishAnd this kind of life and death of hydrothermal vent communities is going on every 30 or 40 years all along the ridge.
Taki cykl życia ekosystemów wokół kominów hydrotermalnych powtarza się raz na 30, 40 lat wzdłuż całego grzbietu.
EnglishThus, vent the vial with a sterile spike or with a sterile 18 G needle before withdrawing the suspension into the injection syringe.
W związku z powyższym przed pobraniem zawiesiny do strzykawki należy nakłuć korek fiolki jałową igłą o średnicy 18 G.
Englishto vent one’s gall on sb
EnglishAnd this vent fluid is about 600 or 700 degrees F. The surrounding water is just a couple of degrees above freezing.
W zasadzie cały ten obszar jest jak Yellowstone, z najdrobniejszymi szczegółami. ~~~ Ten płyn hydrotermalny ma temperaturę od 315 do 370 stopni Celsjusza.
EnglishAlthough the vent sites are short-lived -- an individual site may last only 10 years or so -- as an ecosystem they've been stable for millions -- well, billions -- of years.
Chociaż pojedyncze kominy mogą istnieć zaledwie 10 lat, cały ekosystem jest stabilny od miliardów lat.
EnglishAnd that ephemeral nature of the hydrothermal vent community isn't really different from some of the areas that I've seen in 35 years of traveling around, making films.
Ta nietrwałość środowiska skupionego wokół kominów nie różni się specjalnie od pewnych miejsc, które widziałem przez 35 lat, podróżując i kręcąc filmy.