"try" Polnisch Übersetzung

EN

"try" auf Polnisch

volume_up
try {Subst.}

EN try
volume_up
{Substantiv}

try (auch: assay, attempt, audition, bid)
We have just come from the discussions to try to tie up the problems.
Właśnie wróciliśmy z rozmów, które były próbą rozwiązania problemów.
Equally, it is a mistake to try to harmonise labelling.
Błędem byłaby również próba harmonizacji ostrzeżeń na etykietkach.
It would be a mistake of historic proportions to try to build Europe in opposition to the nations.
Próba budowania Europy w opozycji do narodów byłaby błędem o wymiarze historycznym.
It will be important in the next financial period that we continue to try to level out the differences between countries with respect to GDP.
W następnym okresie finansowym ważne będzie dalsze usiłowanie wyrównania różnic w zakresie PKB, występujących pomiędzy krajami.
It is not a matter of defending the positions we have adopted or of vainly trying to obstruct historical processes on the pretext of preserving that dominance.
Nie chodzi tu o obronę przyjętych przez nas stanowisk, ani o bezskuteczne usiłowanie powstrzymania procesów historycznych pod pretekstem utrzymania tej dominacji.

Beispielsätze für "try" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe next move was that we wanted to try and maximize the size of those hexagons.
Następny ruch miał na celu maksymalne zwiększenie rozmiaru tych sześciokątów.
EnglishToday, we sit around a table and try to find a method of negotiating these matters.
Dziś siedzimy przy stole i staramy się znaleźć metodę negocjowania tych kwestii.
English. ~~~ I did try in [the] clouds, but you lose [orientation completely].
YR: Tak, starałem się odzyskać kontrolę, ale w chmurach straciłem orientację.
EnglishYou try to just tap your ball in and it slides all the way across the green.
Spróbuj delikatnie puknąć piłkę do dołka a ona się prześlizgnie przez cały green.
EnglishI would like to try again to show that there are a variety of dimensions here.
Chciałbym jeszcze raz spróbować pokazać, że nasz projekt jest wielowymiarowy.
EnglishThey will try to create advantages for people on the basis of this legal foundation.
Na podstawie tego prawnego fundamentu będą próbowali stworzyć korzyści dla ludzi.
EnglishBut I want you to try and think about what games could look like 10 years from now.
Ale chcę byście spróbowali pomyśleć o tym, jak gry będą wyglądały za dziesięć lat.
EnglishThere has been extensive lobbying by Canada to try to prevent us doing this.
Kanada prowadzi intensywne działania lobbingowe usiłując nas od tego powstrzymać.
EnglishThe current proposal does not try to change this allocation of responsibilities.
W przedmiotowym wniosku nie usiłuje się zmieniać tego podziału obowiązków.
EnglishFor those of you who did not vote for me, I will try to convince you to me.
Postaram się do siebie przekonać tych wszystkich, którzy na mnie nie głosowali.
EnglishThat is the proposal that we will try to get approved in the European Council.
Postaramy się, by taka propozycja została przyjęta na posiedzeniu Rady Europejskiej.
EnglishMr Schulz should not try and tell us that he alone advocates social Europe.
Pan Schulz nie powinien wmawiać nam, że jako jedyny przemawia za społeczną Europą.
EnglishIf we try, at least there is the possibility of us making a positive impact.
Jeśli spróbujemy, istnieje przynajmniej szansa, że wniesiemy pozytywny wkład.
EnglishTherefore, Commissioner, I would ask you to try to make improvements in this regard.
Dlatego, Pani Komisarz, chciałbym się do Pani zwrócić o usprawnienia w tej kwestii.
EnglishBut then, I decided, just like Governor Arnold Schwarzenegger, I try anyway.
Ale potem zdecydowałam, że tak, jak Arnold Schwartzenegger, mimo wszystko spróbuję.
EnglishWell, that was my idea that I was going to try to get across to the youngsters.
W każdym razie to była moja koncepcja, którą chciałem przekazać młodzieży.
EnglishThat is why it makes it so difficult to try to find common ground to get solutions.
Dlatego też tak trudno jest znaleźć wspólne punkty i opracować rozwiązania sytuacji.
EnglishOppression and poverty have caused many people to flee the country, or to try to do so.
Ucisk i bieda spowodowały, że wiele osób uciekło z kraju lub próbowało to zrobić.
EnglishWe thus have every reason to try to achieve this very important and ambitious target.
Mamy więc dostateczne powody, by spróbować osiągnąć ten bardzo ważny i ambitny cel.
EnglishSo be really careful to try and avoid the screw-ups that can undermine your brand.
Bądźcie więc ostrożni i unikajcie wpadek, które mogą podkopać waszą markę.