EN to throw off
volume_up
{Verb}

1. Allgemein

to throw off (auch: to deny, to fob off, to rebuff, to recast)
It is critical that we throw off the administrative straightjacket that holds back the effective functioning of these programmes.
Jest sprawą zasadniczej wagi, abyśmy odrzucili administracyjny gorset, który uniemożliwia skuteczne funkcjonowanie tych programów.
to throw off (auch: to brush aside, to cast, to deny, to fob off)
volume_up
odrzucać {imperf. Vb.}
to throw off
volume_up
emitować {imperf. Vb.} (zapach)

2. "clothes"

This has enabled it to throw off the shackles and to grow in an admirable way.
To pozwoliło mu zrzucić pęta i rozwijać się w godny podziwu sposób.
to throw off (auch: to throw, to discard, to precipitate, to shed)
volume_up
zrzucać {imperf. Vb.}
to throw off
volume_up
strząsnąć {perf.Vb.}

3. Im übertragenen Sinne

to throw off
to throw off

4. "pursuers", Im übertragenen Sinne

to throw off (auch: to lose, to shed, to shake off)
to throw off (auch: to shed, to shake off)

5. "depression", Im übertragenen Sinne

to throw off (auch: to get rid of, to divest oneself of)
to throw off (auch: to divest oneself of)
to throw off (auch: to shake off)

Ähnliche Übersetzungen für "to throw off" auf Polnisch

throw Substantiv
to throw Verb
off Substantiv
Polish
off Adjektiv
off Adverb
off Präposition
Polish

Beispielsätze für "to throw off" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishYour dumb stories will not throw me off my game.
Nie działają na mnie twoje głupie historie.
EnglishIt is critical that we throw off the administrative straightjacket that holds back the effective functioning of these programmes.
Jest sprawą zasadniczej wagi, abyśmy odrzucili administracyjny gorset, który uniemożliwia skuteczne funkcjonowanie tych programów.
EnglishI would run into the living room, jump up on the couch, rip the cushions off, throw them on the floor, scream at the top of my lungs and run out because I was the Incredible Hulk.
Wbiegałem, wskakiwałem na kanapę, zrzucałem poduszki na podłogę, wrzeszczałem i uciekałem, bo udawałem Niesamowitego Hulka.
EnglishAnd the challenge with these kinds of algorithmic filters, these personalized filters, is that, because they're mainly looking at what you click on first, it can throw off that balance.
Wyzwaniem tych algorytmów w filtrach, personalizujących filtrów, jest to, ponieważ patrzą one na co się najpierw kliknie co może wytrącić je z równowagi.