"the general election" Polnisch Übersetzung

EN

"the general election" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "the general election" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "the general election" auf Polnisch

the Artikel
the Konjunktion
Polish
general Substantiv
Polish
general Adjektiv
election Substantiv
election Adjektiv
to elect Verb

Beispielsätze für "the general election" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI recall a heated debate in Poland prior to the general election of October 2007.
Pamiętam gorącą debatę, jaka miała miejsce w Polsce przed październikowymi wyborami w 2007 r.
EnglishHis historic win in the Swedish general election was a personal triumph.
Jego historyczne zwycięstwo w Szwecji w wyborach powszechnych było osobistym triumfem.
EnglishThere is nothing that a future general election can do in Greece to change anything.
Żadne przyszłe wybory powszechne nie przyniosą w Grecji żadnych zmian.
EnglishIn the United Kingdom, we face a general election within three months.
W Wielkiej Brytanii za trzy miesiące odbędą się wybory powszechne.
EnglishWhat they are being told, as their government is collapsing, is that it would be inappropriate for them to have a general election.
Teraz, gdy ich rząd upada, mówi się im, że niewłaściwe byłoby urządzanie wyborów powszechnych.
EnglishIt is our general election on 6 May.
EnglishAnd then when he won the general election, he stunned the nation even more by appointing each of these three rivals into his Cabinet.
I kiedy wygrał wybory, zaskoczył naród jeszcze bardziej, nominując każdego ze swych przeciwników na członka Gabinetu.
EnglishIn fact, Commissioner Rehn here said they had to agree their budget first before they would be allowed to have a general election.
Komisarz Rehn powiedział tutaj w istocie, że muszą najpierw uzgodnić budżet, a dopiero potem mogą organizować wybory powszechne.
EnglishI for one hope that a large number of British voters bear this in mind when they go to the polls in the general election later this year.
Ja mam w każdym razie nadzieję, że wielu brytyjskich wyborców będzie o tym pamiętać, kiedy będą szli głosować w wyborach powszechnych w tym roku.
EnglishWe are very grateful for the advice and I hope my colleagues and I will be able to remedy that in the forthcoming general election.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za poradę i mam nadzieję, że wraz z moimi koleżankami i kolegami zdołamy naprawić te błędy podczas zbliżających się wyborów powszechnych.
EnglishI urge workers in Ireland to extend the action, to bring down this undemocratic government and force a general election, and let the people decide.
Namawiam pracowników w Irlandii do rozszerzenia tej akcji, aby obalić ten niedemokratyczny rząd i wymusić wybory powszechne, co pozwali narodowi podjąć decyzję.
EnglishWe have trouble in the UK with finances, we are cutting services, we have a general election, we are talking about saving money, and yet we are wasting money hand over fist over here.
W Wielkiej Brytanii many problemy finansowe, ograniczamy liczbę usług, mamy wybory powszechne, mówimy o oszczędnościach, a tutaj marnujemy pieniądze.
EnglishThe government of Nicaragua has announced that the next regional elections in 2010 and the general election in 2011 will have national and international observation teams.
Rząd Nikaragui ogłosił, że następne wybory regionalne w 2010 roku oraz wybory powszechne w 2011 roku będą nadzorowane przez zespoły międzynarodowych obserwatorów.

Lerne weitere Wörter

English
  • the general election

Mehr in dem Deutsch-Dänisch Wörterbuch.