"the garbage" Polnisch Übersetzung

EN

"the garbage" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "the garbage" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "the garbage" auf Polnisch

the Artikel
the Konjunktion
Polish
garbage Substantiv
to garbage Verb
Polish

Beispielsätze für "the garbage" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAnd finally, the midden workers put some kind of territorial chemical in the garbage.
A pracownice śmietniska zostawiają tam ślad chemiczny znacząc teren kolonii.
EnglishFor example, why not train them to pick up garbage after stadium events?
Na przykład, dlaczego by nie nauczyć ich zbierania śmieci po imprezach na stadionie?
EnglishRainer Werner Fassbinder "The Garbage, the City, and Death"2009, Theater Mülheim a.d.
Posługując się takimi środkami, jak piękno i sztuka, tworzył aurę żałoby i pamięci.
EnglishAnd the children, we teach during six months how to separate their garbage.
Uczymy je na przykład sortowania śmieci -- trwa to sześć miesięcy.
EnglishAnd it can also escort them to the garbage cans of the cell and recycle them if they're damaged.
Mogą też je eskortować do odpadów komórkowych i je przetwarzać, jeśli są zniszczone.
EnglishAs a result, we have garbage patches the size of twice-Texas.
Rezultatem tego mamy skupiska śmieci o obszarze dwukrotnie większym od Teksasu.
EnglishAnd you might find it interesting that I became a garbage man, because I absolutely hate waste.
Możecie uważać za interesujące, że zostałem nim chociaż nienawidzę śmieci.
EnglishDo not put used syringes into the normal household garbage bin.
Nie wyrzucać zużytych strzykawek do kosza ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domowego.
EnglishIt seems that our citizens find the best way to dispose of garbage are in water sources.
Ludzie traktują rzeki jako doskonałe miejsce na wywózkę śmieci.
EnglishYou know, this happens to be the asteroid belt of architectural garbage two miles north of my town.
Trzy kilometry na północ od mojego miasta znajduje się pas architektonicznego śmiecia.
EnglishNow when you see these mountains, most people think of garbage.
Jeśli popatrzycie na te stosy, większość z was powie że to śmieci.
English'Garbage littered on city streets can be not only unhealthy but also politically hazardous.
"Odpady zebrane na ulicach miasta mogą być nie tylko niezdrowe, ale także politycznie niebezpieczne.
EnglishThat could be shoveling out a hydrant, pulling a weed, turning over a garbage can with an opossum in it.
Odsnieżenie hydrantu, wyrwanie chwastu, przewrócenie na bok kosza, do którego wlazł opos.
EnglishMy parents suffered through many more of my science fair projects, including a remote controlled garbage can.
Bardziej przez moje projekty cierpieli rodzice oraz sterowany pilotem pojemnik na śmieci.
EnglishAnd why do they have to go through our yard and go through the garbage?
A co oni robią w naszym ogródku przy śmietnikach?
EnglishDoes the Council know how much of this financial garbage has been sold to us from the other side of the Atlantic?
Czy Radzie wiadomo, ile tego finansowego śmiecia sprzedali nam ci z drugiego brzegu Atlantyku?
EnglishHe hangs out at my place because there's garbage there.
Kręci się koło mojego domu i grzebie w moich śmieciach.
EnglishAnd now we have 70 percent -- since 20 years, it's the highest rate of separation of garbage in the world.
I dzięki temu, po 20 latach, sortujemy w tej chwili 70% śmieci. ~~~ To jest najwyższy odsetek na świecie.
EnglishOutside a mound of garbage formed the border between Southland and the adjacent legal neighborhood of Langata.
Granicę między nielegalnym slumsem Southland, a położoną obok dzielnicą Langata stanowiła góra śmieci.
EnglishI have also met garbage collectors and prison officers who have suffered needle-stick injuries.
Spotkałem również pracowników służb oczyszczania miasta i pracowników więzień, którzy zranili się ostrymi narzędziami.

Lerne weitere Wörter

English
  • the garbage

Noch mehr Übersetzungen im Deutsch-Chinesisch Wörterbuch von bab.la.