"the garage" Polnisch Übersetzung

EN

"the garage" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "the garage" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "the garage" auf Polnisch

the Artikel
the Konjunktion
Polish
garage Substantiv
to garage Verb

Beispielsätze für "the garage" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishInstead of paying to keep your airplane in a hanger, park it in your garage.
Zamiast płacić za trzymanie samolotu w hangarze, parkujesz we własnym garażu.
EnglishThe joystick is no equivalent to an hour spent with one's grandfather in the garage.
Zabawa na komputerze nie zrównoważy godziny spędzonej z dziadkiem w garażu.
EnglishAnd it is under seven feet tall, so it will fit in a standard construction garage.
I ma wysokość poniżej 2 metrów, więc zmieści się w standardowym garażu.
EnglishBut you open one of the garage doors and there is a professional-size boxing ring inside.
Po otworzeniu drzwi garażu widać profesjonalny ring bokserski.
EnglishYou can actually be making DNA chips in your garage and decoding some genetic programs pretty rapidly.
Można produkować chipy DNA w garażu i odczytywać informacje genetyczne całkiem szybko.
EnglishThen once you're on the ground, you fold up the wings, drive it home, park it in your garage.
A kiedy już jesteś na ziemi, składasz skrzydła, jedziesz nim do domu, i parkujesz we własnym garażu.
EnglishHis mother gave him a part of the garage, and he collected things from yard sales, and he made stuff.
Jego matka wydzieliła mu miejsce w garażu, a on zbierał rzeczy z wyprzedaży i tworzył swoje dzieła.
EnglishYou'd have to fill your entire parking space of one garage space just to give yourself four hours of battery back-up.
Trzebaby wypełnić całą przestrzeń w garażu akumulatorami, żeby mieć energii na zaledwie 4 godziny.
EnglishIt's literally built in a very inexpensive way -- it is a parking garage for books.
Dosłownie zbudowany niewielkim kosztem, jest piętrowym parkingiem na książki. ~~~ Tak się składa, że mieści się pomiędzy 6. ~~~ a 10.
EnglishNow I spent a lot of time in my garage, over the next weeks and months, and also in my kitchen -- much to the dismay of my wife.
Następne tygodnie i miesiące spędziłem w garażu. ~~~ Oraz w kuchni, ku przerażeniu mojej żony.
EnglishIf you put up a video of your garage band, and it starts getting heavily accessed, you can lose your guitars or your house.
Jeśli wstawisz w sieci nagranie swojego zespołu i jest ono często oglądane, możesz stracić swoje gitary albo i dom.
English(Laughter) You try rhyming with garage!
(Śmiech) Spróbujcie znaleźć rym do garażu!
EnglishI'm in my garage, making weird stuff.
EnglishDo you have a parking garage/lot?
EnglishSo, what he did was, he bought a garage.
EnglishMy wife and kids and I moved to our back garage, and these hackers and programmers and conspiracy theorists and anarchists took over our house.
Wraz z żoną i dziećmi przenieśliśmy się do garażu, a ci hakerzy i programiści, teoretycy spiskowy i anarchiści opanowali nasz dom.
EnglishAnd right off the garage he has his own trophy room where he can sort of bask in his accomplishments, which is another sort of important part about a manspace.
Obok garażu ma pokój na trofea, gdzie może wygrzewać się w blasku chwały, co jest ważnym elementem "męskich azylów".
EnglishThe demands made on dealers by manufacturers will become quite simply unbearable and unmanageable for a large number of modest garage owners.
Wymagania stawiane dealerom przez producentów staną się po prostu nie do zniesienia i nie do zaspokojenia przez dużą część skromnych właścicieli warsztatów.
EnglishImagine driving into your garage -- we've built a system to do this -- you drive into your garage, and the car charges itself, because there is a mat on the floor that's plugged into the wall.
Wyobraźcie sobie, że wjeżdżacie do garażu - zbudowaliśmy taki system - wjeżdżacie, a samochód sam się ładuje.
EnglishThe garage on the right -- the gray structure -- will be torn down, finally, and several small classrooms will be placed along this avenue that we've created, this campus.
Szary budynek warsztatu na prawo zostanie zburzony, a w jego miejscu powstanie kilka małych sal wzdłuż tej oto alei, jaką stworzyliśmy.

Lerne weitere Wörter

English
  • the garage

Bab.la bietet außerdem das Deutsch-Italienisch Wörterbuch für mehr Übersetzungen.