"the gang" Polnisch Übersetzung

EN

"the gang" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "the gang" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "the gang" auf Polnisch

the Artikel
the Konjunktion
Polish
gang Substantiv
to gang Verb

Beispielsätze für "the gang" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThis is a very dangerous job, being in a gang -- you don't like to be surprised.
Jest rok 1990, szczyt popularności cracku. ~~~ Praca w gangu to niebezpieczne zajęcie.
EnglishWe got an inside look at the gang, from the very bottom up to the very top.
Udostępnili mu nawet najciekawszą rzecz: buchalterię, prowadzone zapisy finansów.
EnglishI am talking about the wholesale and systematic gang rape that takes place in Bangladesh.
Mówię o hurtowych i systematycznych gwałtach popełnianych przez gangi w Bangladeszu.
EnglishAlain Lamassoure called them the gang of four. I must say it was a very nice gang.
Pan poseł Lamassoure nazwał ich bandą czworga; muszę powiedzieć, że była to bardzo miła banda.
EnglishThey get the name of the gang behind them, for merchandising and marketing.
Zbierają zyski lub ponoszą straty zależnie od umiejętności.
EnglishIt is apparently not enough that women have to be subjected to degrading and scandalous gang rapes.
Najwyraźniej upadlające i skandaliczne zbiorowe gwałty kobiet to za mało.
EnglishIn Saudi Arabia, a 20-year-old woman fell victim to gang rape but was herself convicted.
W Arabii Saudyjskiej 20-letnia kobieta padła ofiarą zbiorowego gwałtu, lecz to ona została skazana.
EnglishBut the thing that really makes the gang seem like McDonald's is its franchisees.
Franczyzy gangu najbardziej przypominają McDonalda.
EnglishSecondly, I want to tell you how somebody like me came to be able to see the inner workings of a gang.
Po drugie, opowiem jak ktoś taki jak ja mógł obserwować gang od środka.
EnglishNow, it's amazing, but the top level of the gang, they actually call themselves the "board of directors."
Co zdumiewające, najwyżsi rangą gangsterzy mówią o sobie "rada nadzorcza".
EnglishSo let me start by talking about crack cocaine, and how it transformed the gang.
Zacznijmy od kokainy i jej wpływu na gangi.
EnglishAnd most of the inner-city gang members didn't know any rich white people -- they couldn't sell to that market.
Drobne przestępstwa też się nie opłacają. ~~~ Drobne przestępstwa też się nie opłacają.
EnglishWe really got access to everybody in the gang.
Ufali Sudhirowi jak żadnemu akademikowi, jak żadnemu człowiekowi z zewnątrz.
EnglishBeen 15 months on the task force investigating the links between the urban music business and gang activity.
Minęło 15 miesięcy na śledzeniu powiązań między miejskim interesem muzycznym a działalnością gangu.
EnglishSo Von Neumann invited a whole gang of weirdos from all over the world to work on all these problems.
Tak więc von Neumann ściągnął całą bandę wariatów z różnych stron świata do pracy nad tymi wszystkimi problemami.
EnglishThat the young people controlled the gang -- that, as you got older, you dropped out of the gang.
Kontrolowali je młodzi, starsi odchodzili.
EnglishThere was a lot of gunfire; there were a lot of philosophical discussions he had with the gang members.
Sudhir odkrył, że prawidłowa odpowiedź brzmi...
EnglishI was 15 when I was gang-raped by eight men.
Kiedy miałam 15 lat zostałam zgwałcona przez ośmiu mężczyzn.
EnglishAnd we can only work that out as people were seeing parallels between the thuggish side of nature and gang warfare.
Wydaje nam się, że ludzie widzieli pewne podobieństwa między bandycką stroną natury, a wojnami gangów.
EnglishYou're in the gang for four years; you expect to die with about a 25 percent likelihood.

Lerne weitere Wörter

English
  • the gang

Mehr in dem Deutsch-Spanisch Wörterbuch.