"the full moon" Polnisch Übersetzung

EN

"the full moon" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "the full moon" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "the full moon" auf Polnisch

the Artikel
the Konjunktion
Polish
full Adjektiv
to full Verb
moon Substantiv
to moon Verb

Beispielsätze für "the full moon" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishOn the full moon, it preyed on the shepherds... and travelers near his village.
Podczas pełni księżyca, to polowało na pasterzy... i na podróżnych w pobliżu wioski.
EnglishHe hath taken a bag of money with him; He will come home at the full moon.
Worek pieniędzy wziął z sobą; dnia pewnego wróci się do domu swego.
EnglishThe old men warned us... beware its bite, or we might become a slave to the full moon too.
Staruszek nas ostrzegał... uważajcie na jego ugryzienia, albo staniecie się niewolnikami pełni księżyca.
EnglishThis picture shows a patch of sky so small that it would take about 100 patches like it to cover the full moon in the sky.
tak mały, że potrzeba 100 takich wycinków by zakryć tarczę księżyca na niebie.
EnglishWell, it turns out you take each of the 17 varieties in the night of a full moon, and it sings to you in a different key.
Okazuje się, że gdy zbiera się każdy z tych 17 gatunków przy pełni ksieżyca, każde z nich śpiewa innym tonem.
EnglishIn the dead of night, under a full moon, thousands of horny little fish swim hundreds of miles to ball their brains out in the sand.
W pełni nocy, podczas pełni, tysiące napalonych rybek płyną setki mil żeby zwariować na piasku z pożądania.
English(Laughter) To make things worse, you can just see the white dot up at the top right hand side of the screen; that's a full moon.
" (śmiech) Żeby tego było mało, na zdjęciu możecie zobaczyć białą kropkę w prawym górnym rogu ekranu; to jest księżyc w pełni.

Lerne weitere Wörter

English
  • the full moon

Mehr in dem Deutsch-Spanisch Wörterbuch.