"the full amount" Polnisch Übersetzung

EN

"the full amount" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "the full amount" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "the full amount" auf Polnisch

the Artikel
the Konjunktion
Polish
full Adjektiv
to full Verb
amount Substantiv
to amount Verb

Beispielsätze für "the full amount" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishYou might have to pay the full amount up front.
Być może jednak konieczne będzie zapłacenie z góry pełnej kwoty.
EnglishPatients should be instructed to inject the full amount of STELARA according to the directions provided in the package leaflet.
Pacjent powinien zostać poinformowany o konieczności wstrzyknięcia całkowitej ilości produktu STELARA, zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce dla pacjenta.
EnglishOn the contrary, ladies and gentlemen, the key issue for me is taking into account the full amount of quotas renounced during the whole restructuring period.
Panie i panowie! Przeciwnie, kluczową sprawą dla mnie jest uwzględnienie całkowitej sumy kwot, jakie odrzucono w ciągu całego okresu restrukturyzacji.
EnglishAt this stage, the Commission has not yet identified all the sources of financing corresponding to the full amount for the energy projects required by the recovery Plan in 2010.
Na obecnym etapie Komisja nie ustaliła jeszcze wszystkich źródeł finansowania odpowiadających pełnej kwocie przewidzianej na projekty energetyczne, która wynika z planu naprawy na rok 2010.

Lerne weitere Wörter

English
  • the full amount

Schaue im Portugiesisch-Deutsch Wörterbuch von bab.la vorbei.