"the fridge" Polnisch Übersetzung

EN

"the fridge" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "the fridge" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "the fridge" auf Polnisch

the Artikel
the Konjunktion
Polish
fridge Substantiv
Polish

Beispielsätze für "the fridge" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishDo not keep your pen or the cartridges you are using in the fridge.
Nie należy przechowywać używanego wstrzykiwacza lub wkładów w lodówce.
EnglishA constituent of mine contacted me last week and asked how to get rid of their fridge.
Kobieta z mojego okręgu skontaktowała się ze mną w zeszłym tygodniu, by zapytać, jak pozbyć się lodówki.
EnglishAnd I have a little sign on my fridge, and it says, "Because I'm the daddy, that's why."
Mam taki znaczek na lodówce, który głosi "Bo jestem Tatą.
EnglishDo not keep the pre-filled pen that you are using in the fridge.
Nie należy przechowywać używanego wstrzykiwacza w lodówce.
EnglishThis makes the injection more comfortable than injecting straight from the fridge.
Dzięki temu wstrzyknięcie będzie mniej bolesne niż wstrzykniecie wykonane bezpośrednio po wyjęciu strzykawki z lodówki.
EnglishWe pull them out, put them in the fridge, and they fall asleep.
Wyciągamy je, wkładamy do lodówki i one zasypiają.
EnglishHowever, the prepared syringe can be stored in the fridge (between 2°C and 8°C) for up to 6 hours before you inject.
Lek przygotowany w strzykawce można przechowywać w lodówce (2°C – 8°C) do 6 godzin przed wykonaniem wstrzyknięcia.
EnglishHe is, indeed, the man famous for saying, not so very long ago, that women should clean behind the fridge and that that was one of their major roles in life.
Rzeczywiście jest on znany z tego, że nie tak dawno temu powiedział, iż kobieta powinna sprzątać za lodówką i że to jedna z jej głównych ról w życiu.
EnglishBecause in other places, you can have interruptions, like, you can have the TV, or you could go for a walk, or there's a fridge downstairs, or you've got your own couch, or whatever you want to do.
W innych miejscach coś może nam przeszkodzić np. telewizor lub wyjście na spacer, albo lodówka piętro niżej, albo może sofa lub cokolwiek innego.

Lerne weitere Wörter

English
  • the fridge

Schaue im Schwedisch-Deutsch Wörterbuch von bab.la vorbei.