"the fresh air" Polnisch Übersetzung

EN

"the fresh air" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "the fresh air" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "the fresh air" auf Polnisch

the Artikel
the Konjunktion
Polish
fresh Adjektiv
air Substantiv
air Adjektiv
Polish
to air Verb
AI Substantiv
Polish

Beispielsätze für "the fresh air" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThe proposal that we are examining today therefore seems to be a breath of fresh air.
Dlatego też analizowany dziś przez nas projekt zdaje się być łykiem świeżego powietrza.
EnglishIn these dark and overcast times, the Kirilov report may be a breath of fresh air.
W tych ciemnych i pochmurnych czasach sprawozdanie pana posła Kirilova może być powiewem świeżości.
EnglishWith these three plants, you can grow all the fresh air you need.
Przy pomocy tych trzech roślin, można wytwarzać całe potrzebne człowiekowi świeże powietrze.
EnglishThe CAP undeniably needs a breath of fresh air, and particularly in social and environmental terms.
Wspólna polityka rolna niewątpliwie wymaga świeżego spojrzenia, zwłaszcza pod względem społecznym i ochrony środowiska naturalnego.
EnglishAs a result, the fresh air requirements per person may be provided without the use of mechanical ventilation, if the user so chooses.
Dzięki temu będzie można dostarczać do pomieszczeń świeże powietrze bez użycia centralnej wentylacji.
EnglishI woke up, they opened the door, I went out to get some fresh air, and I looked and there was a man running across the runway.
I nagle zauważyłem mężczyznę biegnącego po pasie startowym Machał kartką papieru i krzyczał: "Dzwoń do Waszyngtonu
EnglishIt was a breath of fresh air.
To było jak zaczerpnięcie świeżego powietrza.
EnglishAnd also a reduction in energy requirements in buildings by an outstanding 15 percent, because you need less fresh air.
Jak również zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynkach aż o 15%, bo nie ma potrzeby dostarczać tyle świeżego powietrza.
EnglishIn fact, you could be in a bottle with a cap on top, and you would not die at all, and you would not need any fresh air.
Tak naprawdę mógłbyś być w butli zamkniętej szczelnie, a i tak byś nie umarł i nie potrzebowałbyś żadnego świeżego powietrza z zewnątrz.
EnglishWould you like to get some fresh air?
Englishto get a breath of fresh air
Englishto get some fresh air
EnglishWe've also found that you can reduce the fresh air requirements into the building, while maintaining industry indoor air-quality standards.
Odkryliśmy również, że można zmniejszyć zapotrzebowanie na świeże powietrze w budynku, utrzymując oficjalne normy jakości powietrza.
Englishin the fresh air
EnglishThis new approach, this breath of fresh air that you want to bring into European policy with this ambitious programme, is therefore the right one.
To nowe podejście, ten powiew świeżego powietrza, który chce pan wnieść do europejskiej polityki za pomocą tego ambitnego programu, jest zatem właściwym podejściem.
EnglishVisa liberalisation would bring a breath of fresh air at long last to this nationalistic fug in Bosnia and Herzegovina and finally give the young generation hope.
Liberalizacja ta oznaczałaby wreszcie świeży powiew w tym całym nacjonalistycznym zaduchu w Bośni i Hercegowinie, dając w końcu młodemu pokoleniu nadzieję.
EnglishYou woke up, felt fresh air on your face as you walked out the door, encountered new colleagues and had great discussions, and felt in awe when you found something new.
Obudziłeś się, owiał cię wietrzyk przy wyjściu na dwór, poznałeś nowych ludzi, prowadziłeś ciekawe dyskusje, byłeś zachwycony, gdy przeżyłeś coś nowego.
EnglishI do not think that we have all done that here today, but it is quite clearly a breath of fresh air for what we hope will be a very positive relationship with the United States.
Nie sądzę, by wszyscy to dziś zrobili, a bez wątpienia wprowadza on powiew świeżości w stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, mamy nadzieję - bardzo pozytywne.
EnglishAt last, we have got here, after months of postponement: we have voted on the report that is a real breath of fresh air for the future of our companies.
W końcu osiągnęliśmy ten punkt, po wielu miesiącach zwłoki: głosowaliśmy nad sprawozdaniem, które wnosi prawdziwy powiew świeżego powietrza dla przyszłości naszych przedsiębiorstw.
EnglishI am very pleased, however, that President Obama has brought a breath of fresh air into the US, even if his position may appear to have been weakened somewhat recently.
Bardzo cieszy mnie jednak fakt, że prezydent Obama wniósł do amerykańskiej polityki powiew świeżego powietrza, nawet jeżeli jego pozycja uległa ostatnio - jak się wydaje - osłabieniu.

Lerne weitere Wörter

English
  • the fresh air

Im Deutsch-Spanisch Wörterbuch findest Du noch weitere Übersetzungen.