"the freezer" Polnisch Übersetzung

EN

"the freezer" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "the freezer" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "the freezer" auf Polnisch

the Artikel
the Konjunktion
Polish
freezer Substantiv

Beispielsätze für "the freezer" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishDo not store them in or too near the freezer section or cooling element.
Nie przechowywać wewnątrz ani zbyt blisko zamrażalnika ani elementu chłodzącego.
EnglishDo not store them in or too near the freezer section or cooling element.
Nie przechowywa wewn trz ani zbyt blisko zamra alnika lub elementu chłodz cego.
EnglishDo not store them in or too near the freezer section or cooling element.
Nie przechowywa wewn trz ani zbyt blisko alnika lub elementu chłodz cego.
EnglishDo not store them in or too near the freezer section or cooling element.Do not freeze.
Nie zamra a.Nie przechowywa wewn trz ani zbyt blisko zamra alnika lub elementu chłodz cego.
EnglishStore at – 10°C to – 20°C in a freezer in its original packaging.
Przechowywać w zamrażarce w temperaturze – 10°C do – 20°C w oryginalnym opakowaniu.
EnglishKeep out of the reach and sight of children Store in a freezer at -40°C to -20°C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
EnglishStore in a freezer at -10°C to -20°C in the original package
Przechowywać w zamrażarce w temperaturze- 10°C do - 20°C w oryginalnym opakowaniu
EnglishThe solution is for single use only and must not be stored in a refrigerator or freezer.
Należy nabrać całą zawartość fiolki do jednorazowego wstrzyknięcia.
EnglishThe solution is for single use only and must not be stored in a refrigerator or freezer.
Wyłącznie do jednorazowego użycia, nie przechowywać przygotowanego roztworu w lodówce ani nie zamrażać.
English(To prevent accidental freezing, avoid placing near the freezer compartment).
(W celu uniknięcia przypadkowego zamrożenia, należy unikać przechowywania leku w pobliżu komory zamrażalnika).
EnglishDo not put the pre-filled pen next to the freezer compartment or a freezer pack.
Unikać bezpośredniego kontaktu wstrzykiwacza z zamrażalnikiem lub pojemnikiem zawierającym substancję zamrażającą.
EnglishDo not put the pre-filled pen next to the freezer compartment or a freezer pack.
Unikać bezpośredniego kontaktu wstrzykiwacza z zamrażalnikiem lub z pojemnikiem zawierającym substancję zamrażającą.
EnglishDo not put the pre-filled pen next to the freezer compartment or a freezer pack.
Unikać bezpośredniego kontaktu leku Insuman Rapid z zamrażalnikiem lub pojemnikiem zawierającym substancję zamrażającą.
EnglishDo not put the pre-filled pen next to the freezer compartment or a freezer pack.
Unikać bezpośredniego kontaktu leku Insuman Basal z zamrażalnikiem lub pojemnikiem zawierającym substancję zamrażającą.
EnglishCan I store my NutropinAq Pen in the freezer?
Czy można przechowywać wstrzykiwacz NutropinAq Pen w zamrażalniku?
EnglishThe solution is for single use only and must not be stored in a refrigerator or freezer.
Przygotowany roztwór przeznaczony jest wyłącznie do jednorazowego użycia i nie należy go przechowywać w lodówce lub zamrażarce.
EnglishDo not put the pre-filled pen next to the freezer compartment of your refrigerator or a freezer pack.
Unikać bezpośredniego kontaktu produktu Lantus z zamrażalnikiem lub z pojemnikiem zawierającym substancję zamrażającą.
EnglishStore in a freezer at or below – 10°C.
Przechowywać w zamrażarce, w temperaturze - 10şC lub poniżej.
EnglishDo not put Insulin Human Winthrop Rapid next to the freezer compartment or a freezer pack.
Unikać bezpośredniego kontaktu leku Insulin Human Winthrop Rapid z zamrażalnikiem lub pojemnikiem zawierającym substancję zamrażającą.
EnglishDo not put Insulin Human Winthrop Basal next to the freezer compartment or a freezer pack.
Unikać bezpośredniego kontaktu leku Insulin Human Winthrop Basal z zamrażalnikiem lub pojemnikiem zawierającym substancję zamrażającą.

Lerne weitere Wörter

English
  • the freezer

Im Deutsch-Türkisch Wörterbuch findest Du noch weitere Übersetzungen.