"the foyer" Polnisch Übersetzung

EN

"the foyer" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "the foyer" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "the foyer" auf Polnisch

the Artikel
the Konjunktion
Polish
foyer Substantiv

Beispielsätze für "the foyer" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThis light up here is the same light that occurs in every middle-class foyer in America.
Lampka na górze to ta sama lampka, którą mamy w korytarzu każdego domu klasy średniej w Ameryce.
EnglishPut it in the shower, or in the closet, but not in the foyer.
Zawieś ją pod prysznicem, albo w szafie, ale nie na korytarzu.
EnglishAnd we would look at this instrument sitting in the front foyer.
Patrzyliśmy na telefon znajdujący się w korytarzu.
EnglishThe pinball machine that stood in the foyer at the time remained a symbol of the possible lust for life in theatre work.
Flipper, który znajdował się wtedy w foyer, stał się dla niej alegorią potencjalnej radości pracy teatralnej.
EnglishDon't put it in the foyer.
EnglishBachmann went into every branch of the text for eight hours and produced the play on a specially built stage in the foyer of Basel Theatre.
W swej inscenizacji reżyser przez osiem godzin podążał za tekstem aż do ostatniej komplikacji, a sztukę pokazał na specjalnie skonstruowanej scenie w foyer teatru w Bazylei.

Lerne weitere Wörter

English
  • the foyer

Noch mehr Übersetzungen im Niederländisch-Deutsch Wörterbuch von bab.la.