"the four seasons" Polnisch Übersetzung

EN

"the four seasons" auf Polnisch

EN the four seasons
volume_up

the four seasons

Ähnliche Übersetzungen für "the four seasons" auf Polnisch

the Artikel
the Konjunktion
Polish
four Zahlwort
seasons Substantiv
Polish
season Substantiv

Beispielsätze für "the four seasons" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishI can't help noticing that we no longer have four seasons, but two.
Nie mogę udawać, że nie zauważam, iż zamiast czterech pór roku mamy tylko dwie.
EnglishOr this -- this is a really neat teapot I found at high tea at The Four Seasons Hotel in Chicago.
Czy to - ten naprawdę fajny imbryk odkryłem podczas kolacji w hotelu Four Seasons w Chicago.
EnglishStudies are very clear and we can also see here, in Brussels, how weather phenomena of all four seasons happen in one day, which is clearly not normal.
Wyniki badań są jednoznaczne i możemy dostrzec tutaj w Brukseli, jak zjawiska pogodowe charakterystyczne dla wszystkich pór roku pojawiają się jednego dnia, co oczywiście nie jest normalne.