"the fountain" Polnisch Übersetzung

EN

"the fountain" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "the fountain" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "the fountain" auf Polnisch

the Artikel
the Konjunktion
Polish
fountain Substantiv

Beispielsätze für "the fountain" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishFor with thee is the fountain of life: In thy light shall we see light.
Będą upojeni hojnością domu twego, a strumieniem rozkoszy twoich napoisz ich.
EnglishLet thy fountain be blessed; And rejoice in the wife of thy youth.
Niech nie będzie zdrój twój błogosławiony, a wesel się z żony młodości twojej.
EnglishThe mouth of the righteous is a fountain of life; But violence covereth the mouth of the wicked.
Usta sprawiedliwego są źródło żywota; ale usta niezbożników pokrywają nieprawość.
EnglishThe law of the wise is a fountain of life, That one may depart from the snares of death.
Nauka mądrego jest źródłem żywota ku ochronieniu się sideł śmierci.
EnglishThe fear of Jehovah is a fountain of life, That one may depart from the snares of death.
Bojaźń Pańska jest źródło żywota ku uchronieniu się sideł śmierci.
EnglishWho turned the rock into a pool of water, The flint into a fountain of waters.
Który obraca opokę w jezioro wód, a krzemień w źródło wód.
EnglishA garden shut up is my sister, [my] bride; A spring shut up, a fountain sealed.
Ogrodem zamknionym jesteś, siostro moja, oblubienico moja
EnglishIt's said that for bees, the flower is the fountain of life, and for flowers bees are the messengers of love.
"Dla pszczół kwiat to fontanna życia, a dla kwiatów pszczoły to posłańcy miłości.
English[Thou art] a fountain of gardens, A well of living waters, And flowing streams from Lebanon.
O źródło ogrodne, zdroju wód żywych, które płyną z Libanu
EnglishThou didst cleave fountain and flood: Thou driedst up mighty rivers.
Tyś przerwał źródła i potoki; tyś osuszył rzeki bystre.
English[As] a troubled fountain, and a corrupted spring, [So is] a righteous man that giveth way before the wicked.
Jako źródło nogami pomącone, albo zdrój zepsuty: tak sprawiedliwy, który upada przed niezbożnym.
Englishand he shall offer it before Jehovah, and make atonement for her; and she shall be cleansed from the fountain of her blood.
Potem nałożą synowie Aarona kapłana, ogień na ołtarzu, a ułożą drwa na ogień.
EnglishAnd straightway the fountain of her blood was dried up; and she felt in her body that she was healed of her plague.
A zarazem wyschło źródło krwi jej, i poczuła na ciele, że uzdrowiona była od choroby swojej.
EnglishAnd the reason it has a fountain in the courtyard is I wanted one and I had the checkbook, so I bought one and put it there.
Miałem książeczkę czekową, więc kupiłem fontannę i umieściłem tam.
EnglishBehold, I am standing by the fountain of water.
I stał się wieczór, i stał się zaranek, dzień trzeci.
EnglishSo, from that fountain I built this building.
Tak więc zacząłem budować ten budynek od fontanny.
EnglishJoseph is a fruitful bough, A fruitful bough by a fountain; His branches run over the wall.
Błogosławił im tedy Bóg, mówiąc: Rozradzajcie się, i rozmnażajcie się, a napełniajcie wody morskie; i ptactwo niech się rozmnaża na ziemi.
EnglishAs you can see, it has a fountain in the courtyard.
Jak widzicie, na dziedzińcu znajduje się fontanna, a powód tego, że na dziedzińcu jest fontanna jest taki, że chciałem mieć fontannę.
EnglishIn that day there shall be a fountain opened to the house of David and to the inhabitants of Jerusalem, for sin and for uncleanness.
W on dzień będzie otworzona studnica domowi Dawidowemu i obywatelom Jeruzalemskim na omycie grzechu i nieczystości.
EnglishHere that same line of text wraps around a fountain in an illustration that can be turned upside down and read both ways.
A tutaj ta sama linia otaczająca fontannę na ilustracji, która może być odwrócona do góry nogami i odczytana na dwa różne sposoby.

Lerne weitere Wörter

English
  • the fountain

Schaue im Deutsch-Russisch Wörterbuch von bab.la vorbei.