"the foreman" Polnisch Übersetzung

EN

"the foreman" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "the foreman" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "the foreman" auf Polnisch

the Artikel
the Konjunktion
Polish
foreman Substantiv

Beispielsätze für "the foreman" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishBut how many of you gave Foreman a chance against Moore?
Ilu z was dawało szanse Foreman' owi przeciwko Moore' owi?
EnglishShe went up to the foreman; she said, "I've got these two little boys never worked a day in their lives."
Podeszła do kierownika i powiedziała: "Mam tu takich dwóch chłopaczków, co nigdy nie przepracowali nawet dnia."
EnglishWell, the foreman could see he was in over his head, I guess.
Kierownik musiał widzieć, że wpadł po uszy.
EnglishI got a job for you as a foreman on a framing crew.
Znalazłem ci robotę jako nadzorcy ekipy stolarskiej.
EnglishBut the foreman was kind enough to give us each a check for a dollar, but my mother would never let us cash it.
Ale kierownik był na tyle miły, że dał nam po czeku na dolara, ale moja matka nigdy nie pozwoliła nam ich zrealizować.
EnglishI set it up with the foreman.
EnglishThe ceremony concluded with the raising of the topping out wreath and a traditional topping out toast by the construction foreman for the high-rise.
Uroczystość zakończyła się podniesieniem wiechy i tradycyjnym toastem wzniesionym przez kierownika budowy wysokościowca.
EnglishWell, that must have seemed like a funny idea to that foreman: put these two middle-class little white boys out in a cotton field in August in Texas -- it's hot.
Cóż, cały pomysł musiał się kierownikowi wydać bardzo zabawny - wysłać dwóch białych chłopaczków z klasy średniej w pole bawełny w sierpniu w Texasie - potworny upał.

Lerne weitere Wörter

English
  • the foreman

Im Dänisch-Deutsch Wörterbuch findest Du noch weitere Übersetzungen.