"the foreground" Polnisch Übersetzung

EN

"the foreground" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "the foreground" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "the foreground" auf Polnisch

the Artikel
the Konjunktion
Polish
foreground Substantiv
foreground Adjektiv
to foreground Verb

Beispielsätze für "the foreground" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishHave a foreground, a background, all in beautiful proportion.
Z pierwszym planem, tłem, pięknymi proporcjami.
EnglishThis woman in the foreground is Jo Anne Van Tilberg.
Kobieta na pierwszym planie to Jo Anne Van Tilberg.
English(Noise) But they react to foreground sounds.
EnglishWhen you stack people in rows, the ones in the background look smaller than the ones in the foreground -- but not in the world of glamour.
A kiedy ustawi się ludzi w rzędach, ci w tle wydają się mniejsi niż ci na pierwszym planie. ~~~ Ale nie w świecie glamour.
EnglishSecondly, this report places setting priorities for producing statistical data and recording it very much in the foreground.
Po drugie, w sprawozdaniu tym na pierwszy plan wysunięto ustalenie priorytetów w zakresie przygotowywania i zapisywania danych statystycznych.
Englishin the foreground
EnglishBut you know, these stories, and lots of other experiments that we've done on conflicts of interest, basically kind of bring two points to the foreground for me.
Ale wiecie, te historie i inne eksperymenty, które przeprowadziliśmy o konfliktach interesów, wysuwają dwie kwestie na pierwszy plan.
EnglishThe tone of the report is manifestly dictatorial and the proposals for cooperation given are presented almost exclusively on the EU's terms and with the EU's own interests in the foreground.
Ton sprawozdania jest wyraźnie dyktatorski a przedstawione w nim propozycje współpracy są prawie wyłącznie na warunkach UE i stawiają na pierwszym miejscu własne interesy Unii.

Lerne weitere Wörter

English
  • the foreground

Mehr Übersetzungen im Spanisch-Deutsch Wörterbuch.