"the foragers" Polnisch Übersetzung

EN

"the foragers" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "the foragers" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "the foragers" auf Polnisch

the Artikel
the Konjunktion
Polish
forager Substantiv
forager Adjektiv

Beispielsätze für "the foragers" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishSo, for example, when there's extra nest maintenance work to do, it's not that the foragers switch over.
Np. jeśli jest więcej rzeczy do posprzątania poszukiwacze się tym nie zajmą.
EnglishBut in a small colony, it's likely to meet fewer foragers, just because there are fewer other foragers there to meet.
Ale mrówka z małej kolonii spotka ich mniej, bo jej kolonia jest mniejsza.
EnglishThe nest maintenance workers become foragers.
Mrówki sprzątające też stają się poszukiwaczami.
EnglishBut the foragers somehow decide not to come out.
A teraz najciekawszy wynik: alokacja zadań.
EnglishThe patrollers become foragers.
EnglishSo for example, if I put out extra food, everybody else -- the midden workers stop doing midden work and go get the food, they become foragers.
Przy dodatkowym pożywieniu inne mrówki wyruszają na furażerkę. ~~~ Robotnice śmietniska je opuszczają by wykonać zadanie poszukiwaczy.
EnglishThey somehow choose the direction that the foragers will go, and by coming back -- just by making it back -- they tell the foragers that it's safe to go out.
Wyznaczają dokąd mają się udać poszukiwacze. ~~~ Wracają tą samą drogą aby pokazać, że droga zaopatrzeniowa jest bezpieczna.
EnglishThe patrollers -- that's supposed to be a magnifying glass -- are an interesting group that go out early in the morning before the foragers are active.
Mrówki patrolujące... ~~~ To miało być szkło powiększające... wyruszają wcześnie o poranku zanim poszukiwacze rozpoczną swoją pracę.
EnglishWhen the foragers come in with food, they just drop it into the upper chamber, and other ants come up from below, get the food, bring it back, husk the seeds, and pile them up.
Mrówki poszukiwacze wrzucają pokarm do górnych komór. ~~~ Inne mrówki zabierają go do dolnych komór po czym łuskają i gromadzą nasiona.

Lerne weitere Wörter

English
  • the foragers

Suche weitere Wörter im Schwedisch-Deutsch Wörterbuch.