"the foolish" Polnisch Übersetzung

EN

"the foolish" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "the foolish" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "the foolish" auf Polnisch

the Artikel
the Konjunktion
Polish
foolish Adjektiv

Beispielsätze für "the foolish" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAnd the foolish said unto the wise, Give us of your oil; for our lamps are going out.
Ale głupie rzekły do mądrych: Dajcie nam z oleju waszego, boć lampy nasze gasną.
EnglishIt would be foolish to think that these matters can be resolved in a few minutes.
Niemądrze byłoby sądzić, że sprawy te można rozstrzygnąć w kilka minut.
EnglishWe would be foolish to deny ourselves what others recognise with friendship and with joy.
Byłoby głupotą odmawiać sobie tego, na co inni reagują z radością i przyjaźnią.
EnglishBut they are together brutish and foolish: the instruction of idols!
A wszakże społem zgłupieli i poszaleli; z drewna brać naukę, jest wierutna marność!
EnglishA foolish son is a grief to his father, And bitterness to her that bare him.
Syn głupi żałością jest ojcu swemu, a gorzkością rodzicielce swojej.
EnglishI am debtor both to Greeks and to Barbarians, both to the wise and to the foolish.
I Grekom, i grubym narodom, i mądrym, i głupim jestem dłużnikiem,
EnglishBe not overmuch wicked, neither be thou foolish: why shouldest thou die before thy time?
Nie bądź nader niepobożnym, ani nazbyt głupim; przeczżebyś miał umrzeć przed czasem swoim?
EnglishBut he said unto her, Thou speakest as one of the foolish women speaketh.
I rzekł do niej: Tak właśnie mówisz, jako szalone niewiasty mawiają.
EnglishSurely extortion maketh the wise man foolish; and a bribe destroyeth the understanding.
Zaiste ucisk przywodzi mądrego do szaleństwa, a dar zaślepia serce.
EnglishEvery wise woman buildeth her house; But the foolish plucketh it down with her own hands.
Mądra niewiasta buduje dom swój; ale go głupia rękami swemi rozwala.
EnglishGo into the presence of a foolish man, And thou shalt not perceive [in him] the lips of knowledge.
Idź precz od oblicza męża głupiego, gdyż nie znajdziesz przy nim warg umiejętności.
EnglishA wise son maketh a glad father; But a foolish man despiseth his mother.
Syn mądry uwesela ojca; ale głupi człowiek lekce waży matkę swoję.
EnglishWise men lay up knowledge; But the mouth of the foolish is a present destruction.
Mądrzy tają umiejętność; ale usta głupiego bliskie upadku.
EnglishThe fear of Jehovah is the beginning of knowledge; [But] the foolish despise wisdom and instruction.
Bojaźń Pańska jest początkiem umiejętności; ale głupi mądrością i ćwiczeniem gardzą.
EnglishAnd Jehovah said unto me, Take unto thee yet again the instruments of a foolish shepherd.
I rzekł Pan do mnie: Weźmij sobie jeszcze oręż pasterza głupiego.
EnglishThe foolish woman is clamorous; [She is] simple, and knoweth nothing.
Niewiasta głupia świegotliwa jest, prostaczka, i nic nieumiejąca;
EnglishThe lips of the wise disperse knowledge; But the heart of the foolish [doeth] not so.
Wargi mądrych sieją umiejętność; ale serce głupich nie tak.
EnglishIn the mouth of the foolish is a rod for [his] pride; But the lips of the wise shall preserve them.
W ustach głupiego jest rózga hardości; ale wargi mądrych strzegą ich.
Englishnor filthiness, nor foolish talking, or jesting, which are not befitting: but rather giving of thanks.
Także sprośność i błazeńskie mowy, i żarty, które nie przystoją, ale raczej dziękowanie.
EnglishThat is a clear warning sign we would be foolish to ignore.
To wyraźny sygnał alarmowy, którego nie możemy bezrozumnie ignorować.

Lerne weitere Wörter

English
  • the foolish

Mehr Übersetzungen im Deutsch-Portugiesisch Wörterbuch.