"the food chain" Polnisch Übersetzung

EN

"the food chain" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "the food chain" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "the food chain" auf Polnisch

the Artikel
the Konjunktion
Polish
food Substantiv
food Adjektiv
chain Substantiv
chain Adjektiv
to chain Verb

Beispielsätze für "the food chain" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishThese are things that are getting into our food chain because of these blooms.
Te zakażenia dostają się do naszego łańcucha pokarmowego przez zakwity.
EnglishThis way we can improve the safety of the entire food chain and protect consumers.
W ten sposób możemy zwiększyć bezpieczeństwo w całym łańcuchu pokarmowym i chronić konsumentów.
EnglishThese substances are then passed on to humans through the food chain.
Substancje takie przenoszone są następnie na ludzi w łańcuchu pokarmowym.
EnglishIt is quite a simple way of keeping cloned animals out of the food chain.
Jest to dość prosty sposób na utrzymywanie klonowanych zwierząt z dala od łańcucha pokarmowego.
EnglishThe contamination of the food chain in the areas directly affected was long term.
W bezpośrednio poszkodowanych regionach doszło do długotrwałego zanieczyszczenia łańcucha żywnościowego.
EnglishIf this does not happen, we may lose our European farming activity and our food chain industry.
W przeciwnym razie możemy stracić europejskie rolnictwo i przemysł łańcucha żywnościowego.
EnglishTherefore I say: do work together to be a much stronger body in the whole food chain.
Dlatego doradzam współpracę, która zagwarantuje dużo silniejszą pozycję w całym łańcuchu żywnościowym.
EnglishUnderstand where you are in the food chain, where your food comes from.
Zrozumcie, że jesteście częścią wielkiego łańcucha wydarzeń.
English. ~~~ They start at the top of the technology food chain.
Nie przeszli tej stuletniej drogi, co my, zaczęli od najnowocześniejszych technologii.
EnglishYou must go back and think about your own food chain.
" Po powrocie do domu zastanówcie się nad własnymi łańcuchami pokarmowymi.
EnglishThis is the foundation of the whole food chain in the Arctic, right here.
Stanowi to podstawę łańcucha pokarmowego na Arktyce.
EnglishI think we need to change the mindset now in the entire food chain, based on this experience.
Myślę, że teraz, na podstawie tego doświadczenia, musimy zmienić to nastawienie w całym łańcuchu żywnościowym.
EnglishAnd at the end of the food chain, we are eating them as well.
A na końcu łańcucha pokarmowego, zjadamy je również my.
EnglishOnly healthy animals enter the food chain.
Tylko zdrowe zwierzęta mogą być wprowadzane do łańcucha żywnościowego.
EnglishThe entire food chain is degraded, starting with frogs.
Zniszczy się cały łańcuch pokarmowy, zaczynając od żab.
EnglishAnd, you know, once a toxin is in the food chain everything is affected, including us.
A jeśli jakaś toksyna raz znajdzie się w łańcuch pokarmowym, to ma już wpływ na wszystko, łącznie z nami, ponieważ wody rzek .
EnglishLet us protect the food chain from cloned animals.
Chrońmy łańcuch pokarmowy przed sklonowanymi zwierzętami.
EnglishFirstly, cloned animals should not enter the food chain in any way; we are all agreed on that.
Po pierwsze, klonowane zwierzęta nie powinny trafiać do łańcucha pokarmowego w żaden sposób; wszyscy się z tym zgodzimy.
EnglishIt is high time that farmers took some control of the food chain that they are the first step on.
Najwyższy czas, żeby rolnicy przyjęli na siebie część kontroli nad łańcuchem żywnościowym, którego podstawę sami stanowią.
EnglishIt has to deal with volatility in the market and survive as the weakest link in the food chain.
Musi zajmować się kwestią zmienności na rynku i mieć zdolność przetrwania jako najsłabsze ogniwo w łańcuchu dostaw żywności.

Lerne weitere Wörter

English
  • the food chain

Suche weitere Wörter im Niederländisch-Deutsch Wörterbuch.