"the following week" Polnisch Übersetzung

EN

"the following week" auf Polnisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "the following week" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "the following week" auf Polnisch

the Artikel
the Konjunktion
Polish
following Adjektiv
to follow Verb
week Substantiv
Polish

Beispielsätze für "the following week" auf Polnisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

EnglishAmendment 2 proposes that this part-session period be postponed to the following week.
W poprawce 2 proponuje się przesunięcie tej sesji na kolejny tydzień.
EnglishAnd they'd give me their orders for the following week.
A one składały zamówienia na kolejny tydzień.
EnglishThe following week we are back here and I hope we will have a statement from the Council on the result of its meetings in Washington.
Wracamy tutaj tydzień później i mam nadzieję, że będziemy dysponować oświadczeniem Rady, dotyczącym wyników tego spotkania w Waszyngtonie.
EnglishI hope that, at the end of this week and through the following week, the European Council will be able to have a serious discussion about what we can do to reach an agreement.
Mam nadzieję, że pod koniec tego tygodnia i w następnym tygodniu Radzie Europejskiej uda się poważnie przedyskutować działania niezbędne w celu osiągnięcia porozumienia.

Lerne weitere Wörter

English
  • the following week

Schaue im Deutsch-Polnisch Wörterbuch von bab.la vorbei.